tammikuu 26, 2021 |

Kuntoutusyrittäjät vaikuttaa sote-uudistuksessa

Hallituksen esitys sote-uudistuksesta annettiin eduskunnalle 8. joulukuuta 2020. Yrittäjät järjestää tammi-helmikuussa aluetilaisuuksia, joiden tarkoituksena on käydä keskustelua yrittäjäjärjestöjen näkemyksistä sote-uudistuksesta sekä lakiesityksen muutostarpeista. Mukana on:

Suomen Yrittäjät

Suomen Kuntoutusyrittäjät

Hyvinvointiala HALI

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE

Lääkäripalveluyritykset LPY

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusyritykset SKY

Yksityisiä palveluntarjoajia on iso joukko: reilu 18 000 sote-yritystä, joissa työskentelee 80 000 työntekijää. Uudistus on huoli, sillä se ei huomioisi alan pk-yrittäjyyttä, markkinoiden kehittymistä eikä hillitsisi kustannusten kasvua.

Yrittäjien kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen taustoittaa yhteisvaikuttamiskiertuetta:

– Tarkoituksenamme on kiinnittää kansanedustajien huomio näihin ongelmiin, ennen kuin sote-uudistus menee valiokuntakäsittelyyn.

Suomen Yrittäjät edustaa muun muassa yli 3 500 on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritystä. Yrittäjät järjestää sote-seminaareja yhdessä Lääkäripalveluyritykset ry, Näe ry, Kuntoutusyrittäjät, Sky ry sekä Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa.

Yhteiset vaikuttamisviestit

Kuntoutusyrittäjille on tärkeää, että toimimista ammatinharjoittajamallilla ei vaikeuteta, asiakkaat pääsevät terapiaan viiveettä, ja palvelusetelit arvostetaan oikein, sanoo toiminnanjohtaja Satu Grekin.

Yhteinen vaikuttaminen on järkevää, siilä muutos saadaan aikaan, kun useampi taho tuo kansanedustajille saman viestin. Yhteiset viesti ovat:

  1. On velvoitettava hyvinvointialueet kansallineen, yhteiseen kustannuslaskennan malliin, jotta voidaan verrata yksityisen ja julkisen palvelutuotannon yksikköhintoja.
  2. Palvelustrategia on merkittävä ja pakollinen asiakirja, jossa päätetään esimerkiksi hyvinvointialueen palvelurakenteesta ja tuotantotavoista. Palvelustrategioissa tulee näkyä monituottajamallin edistäminen.
  3. Asiakkaalla pitäisi aina olla oikeus valita palveluseteli kiireettömiin toimenpiteisiin
  4. Soten järjestäminen ja tuottaminen pitää eriyttää
  5. Palveluntuottajille tasapuoliset toimintaedellytykset
  6. Hyvinvointialueiden oikeus tehdä vähäriskistä liiketoimintaa tulee poistaa

Palveluseteleiden osuus soten käyttömenoista ​on nykyisin vain noin yksi prosentti.

Katso alta yhteinen vaikuttamismateriaali. Kuntoutusyrittäjät jättää sote-lakiesityksestä lausuntonsa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 16. helmikuuta.

Maakuntakierros Diaesitys Painopisteet Satu Grekin Kuntoutusyrittäjät Savo Karjala 260121