joulukuu 13, 2021 |

Kuntoutusyrittäjien edustus aluevaaleissa: esittelyssä Ismo Saarinen

Aluevaalit tulevat – oletko valmis? Kuntoutusyrittäjät kannustaa kaikkia käyttämään äänensä vaalipäivänä 23.1. ja äänestämään valitsemaansa ehdokasta mistä tahansa puolueesta kuntoutuksen ja yrittäjyyden puolesta.

Kuntoutusyrittäjien toimistolta löytyy myös kaksi aluevaaliehdokasta. Heistä esittelemme tässä potilasasiamies Ismo Saarisen, joka on ehdolla Keski-Uudenmaan aluevaltuustoon.

Ismo kuvaa vaaliteemojaan seuraavasti:

“Sote-uudistuksessa monenlaisten palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille, joiden ylin päättävä elin on valtuusto. Kukaan ei tarkkaan tiedä miten tämä käytännössä hoidetaan. Työ on mittava ja nyt luodaan linjat pitkäksi ajaksi eteenpäin.

Keskustelussa nousee esiin useimmiten lääkäriin pääsy ja sairaanhoito. Ne ovat tärkeitä asioita, mutta sote-uudistus vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan, kuten kuntoutukseen, fysio- ja toimintaterapiasta psykoterapiaan sekä hoivaan, kuten erilaisiin vanhuspalveluihin alkaen kevyestä päivätoiminnasta päättyen pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Ei voida myöskään unohtaa kehitysvammahuoltoa, joka usein taas linkittyy takaisin kuntoutuskenttään.

Uudistuksessa toiminnan tehostaminen palveluiden tarvitsijan näkökulmasta on ensisijainen tavoite, ja se tulee tehdä  kustannustehokkaasti. Toimintaketjujen tulee olla terveydenhuollossa asiakaslähtöisiä ja aukottomia diagnoosista hoidon kautta tarvittavaan kuntoutukseen.  Hoivapuolelle on luotava vastaava toimintamalli, jossa myös kuntoutus on tärkeä osa-alue. Tämä on mahdollista saavuttaa, mutta se vaatii kaikkien resurssien järkevää hyödyntämistä.

Hyvinvointialueen on otettava julkisen sektorin lisäksi myös yksityinen sektori täysipainoisesti mukaan palveluntuotantoon. Keskeistä on huomioida, että pääosan fysioterapiasta ja toimintaterapiasta tuottaa yksityinen sektori. Myös hoivassa yksityisellä sektorilla on keskeinen asema. Näitä resursseja ei saa jättää hyödyntämättä. Niiden hyödyntämisessä on toimittava järkevästi ja ilman poliittisia ideologioita. Tämä tarkoittaa mm. riittävästi mitoitettujen palveluseteleiden käyttöä niin, että kuntoutus ja muut tarvittavat palvelut voidaan kannattavasti ja asianmukaisesti hoitaa.

Hyvinvointialueen valtuustolla on merkittävä rooli, kun alueella linjataan eri sektorien tuottamien palveluiden käyttöä ja sovitetaan niitä yhteen alueen asukkaiden palvelutarpeen kanssa. Tässä sovittamisessa sote-alan juridiikalla on merkittävä rooli. Tällaista juridiikkaa on mm. hankintalainsäädäntö, tietosuojalainsäädäntö, vanhuspalvelua koskeva lainsäädäntö ja potilaslaki sekä palveluseteleitä koskevat normit. Haasteita muodostaa myös mm. palkkaharmonisointi, joka tulee heijastumaan koko palveluntuotannon kenttään. Uskon, että voin antaa valtuutettuna osaamistani ja erilaista näkökulmaa, kun näitä lakeja hyvinvointialueella sovelletaan käytäntöön. Siksi olen ehdokkaana Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoon.”

Oletko kuten Ismo ja ehdolla aluevaaleissa? Kerro ehdokkuudestasi meille viimeistään 31.12., niin jaamme keskeisimmät vaaliviestisi sosiaalisen median kanavissamme! Meidät tavoittaa osoitteesta info@kuntoutusyrittajat.fi.