joulukuu 2, 2019 |

Kuntoutusyrittäjien lausunnot Kelan fysio- ja toimintaterapian markkinavuoropuheluihin

Kela järjesti lasten ja nuorten täydentävästä kilpailutuksesta markkinavuoropuhelun marraskuussa 2018 ja eteläisen- ja itäisen vakuutuspiirin fysio- ja allasterapian kilpailutuksesta syksyllä 2019. Kuntoutusyrittäjille annettiin mahdollisuus lausua Kelalle näistä.

Kela edellytti markkinavuoropuheluilta luottamuksellisuutta. Olemme kuitenkin nyt saaneet Kelalta luvan jakaa markkinavuoropuheluihin annetut lausunnot jäsenistölle. Kuntoutusyrittäjien Kelalle esittämänä toiveena on, että jatkossa markkinavuoropuhelut olisivat avoimia tilaisuuksia, jolloin siitä käytävää keskustelua ei tarvitsisi rajata.

Syksyn 2018 kilpailutuksista ei Kela valitettavasti järjestänyt markkinavuoropuhelua.

Lue markkinavuoropuhelujen materiaalit jäsensivuilta.