huhtikuu 8, 2021 |

Kuntoutusyrittäjien lausunto rokotejärjestyksen muuttamiseksi

Kuntoutusyrittäjien lausunto on luettavissa myös tästä linkistä.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Sosiaali- ja terveysministeriö, kirjaamo@stm.fi

Kuntoutusyrittäjien lausunto luonnoksesta vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Asia VN/9410/2021-STM-1

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry edustaa noin 600 fysio-, toiminta-, puhe-, psyko-, ravitsemus- ja musiikkiterapiayritystä ja yrittäjää. Nämä yritykset ovat pääosin pieniä, alle 10 hengen yrityksiä, ja tuottavat suuren osan Suomessa järjestettävästä lakisääteisestä kuntoutuksesta, kuten Kelan lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Suomen Kuntoutusyrittäjät esittää asetusta muutettavaksi esityksen lisäksi siten, että ennen alueellisten rokotuspainotusten toteuttamista, tulee rokottaa lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita antava henkilöstö.

Perustelut

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenyritykset tuottavat lakisääteisenä palveluna Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Lakisääteisten kuntoutuspalveluiden kohteena on usein riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita. Riskiryhmien lakisääteisen kuntoutuksen on myös keskeytyksettä jatkuttava covid-19 pandemiasta huolimatta. Suojatoimista huolimatta, tämä altistaa osaltaan lähikontakteissa asiakkaiden lisäksi myös terveydenhuollon ammattihenkilöitä koronavirukselle.

Näin ollen on perusteltua, että rokotusjärjestystä muutetaan siten, että lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, kuten kuntoutuspalveluita, tuottavat ammattilaiset rokotetaan samanaikaisesti riskiryhmien kanssa tai välittömästi heidän jälkeensä.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n puolesta 8.4.2021

Satu Grekin                                                                Juhani Saarinen
toiminnanjohtaja                                                        lakimies, varatoiminnanjohtaja