15 huhtikuun, 2024 |

Kuntoutusyrittäjien psykoterapeuttitoimikunta aloittaa työnsä toukokuussa: tutustu toimikunnan jäseniin!

Kuntoutusyrittäjät on perustanut alkuvuodesta psykoterapeuttitoimikunnan, jolla vahvistetaan psykoterapeuttijäsenten äänen kuulluksi tuleminen järjestön vaikuttamistyössä. Psykoterapeutit ovat Kuntoutusyrittäjien neljänneksi suurin jäsenryhmä noin 70 jäsenyrityksellä, ja heidän osuutensa jäsenistöstä on voimakkaassa kasvussa. Tässä uutisessa esitellään toimikuntaan valitut jäsenet. 

Toimikuntaan haettiin kahta jäsentä tammi-helmikuun aikana, ja valituiksi tulivat Minnamaria Salminen (Tmi Psykoterapia- ja koulutuspalvelut Lempeä Heijastus, Oulu) ja Anna-Kaisa Turpeinen (Mielipalvelut Oy, Helsinki, Tampere, Turku).  

Psykoterapeuttitoimikunnan puheenjohtajana toimii Kuntoutusyrittäjien hallituksen jäsen, puhe- ja psykoterapeutti Marjo Valtonen (Mielipuhe Oy, Helsinki). Marjo on linkki toimikunnan ja hallituksen välillä, kun toimikunnan työ alkaa virallisesti toukokuun alussa.

Marjon yritys tarjoaa puhe- ja psykoterapiaa, koulutuksia ja työnohjausta pääkaupunkiseudulla ja etänä koko Suomessa. Mielipuhe Oy:n psykoterapiapalveluissa käytetään mentalisaatioterapiaa sekä psykodynaamisen ja sensomotorisen psykoterapian viitekehyksiä. Marjo on psykoterapeuttikoulutuksen lisäksi taustaltaan puheterapeutti ja sosionomi, ja hän tarjoaa työskentelymahdollisuudet alihankkijoilleen Helsingin Malmilla.  

Minnamaria Salminen: “Koen olevani vaikuttaja”

Minnamaria Salmiselle yrittäjyyttä tulee täyteen ensi syksynä kaksi vuotta, ja hän on siirtynyt vasta hiljattain mutta sitäkin innokkaampana täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Minnamarian yritys Psykoterapia- ja koulutuspalvelut Lempeä Heijastus tarjoaa Oulussa ja etäyhteyksin yksilö-, perhe- ja pariterapiaa, koulutuksia sekä johdon coaching-palveluita.

Minnamarian pohjakoulutus on sosionomi, ja perhe- ja pariterapian psykoterapeutiksi hän on valmistunut viime keväänä. Vaikuttamiskokemusta on paljon, sillä työuransa varrella Minnamaria on ollut perustamassa ja johtamassa Oulun seudun omaishoitajat ry:tä, joka on tehnyt runsaasti vaikuttamistyötä hyvinvointialue Pohteen, Oulun kaupungin ja sen ympäristökuntien suuntaan. Hän on myös Oulun kaupungin varavaltuutettu SDP:n riveissä.

“Koen olevani vaikuttaja ja haluan olla vahvistamassa kaikkien psykoterapeuttien ja erityisesti perhe- ja paripsykoterapeuttien asemaa ja yrittäjyyttä. Haluan tuoda esimerkilläni esiin, että yksilöpsykoterapian rinnalla on myös muita vaikuttavia psykoterapian muotoja”, Minnamaria kertoo.

Minnamarialle erityisen tärkeä asia ovat kaikkien psykoterapeuttien täydennys- ja muuntokoulutusmahdollisuudet. Häntä kiinnostaa myös vaikuttaa Kelan linjauksiin siitä, ketkä pääsevät milläkin psykoterapeuttikoulutuksella palveluntuottajiksi.

Anna-Kaisa Turpeinen: “Psykoterapeuttisen tuen saaminen pitäisi olla asiakkaille helpompaa”

Toinen psykoterapeuttitoimikuntaan valittu jäsen, Anna-Kaisa Turpeinen, on psykologi ja kokenut kouluttajapsykoterapeutti, joka toimii Jyväskylän yliopiston hallinnoiman, Gestalt-terapiayhdistyksen toteuttaman psykoterapeuttikoulutuksen pääkouluttajana. Gestalt-terapia on hänen käyttämänsä viitekehys, ja hän toimii aktiivisesti myös Gestalt-terapiayhdistys ry:n hallituksessa.

Anna-Kaisan yritys, psykoterapiaa, lyhytterapiaa ja psykologipalveluita tarjoava Mielipalvelut Oy, on perustettu vuonna 2016, ja sen toinen omistaja on psykologi Aku Kopakkala. Yrityksen alla toimii tällä hetkellä 37 työntekijää ja ammatinharjoittajaa Helsingissä, Turussa ja Tampereella: lisäksi tulevana syksynä laajennetaan toimintaa Ouluun.

“Mielipalveluiden toiminta perustuu humanistiseen ja ihmisen kokonaisuutena näkevään arvopohjaan. Haluamme tarjota terapeuttista työtä tekeville ammattilaisille työyhteisön sekä asiakkaille palveluntarjoajan, missä ihminen kohdataan kokonaisena ihmisenä kokonaisessa elämässään ja tuki rakennetaan tältä perustalta ihmisen omien tarpeiden pohjalta. Lisäksi yhteisöllisyys, muihin ihmisiin hyvällä tavalla liittyminen on tärkeänä kantavana arvona toiminnassamme”, Anna-Kaisa kuvaa yrityksensä arvopohjaa.

Anna-Kaisan yritys on ollut muutaman vuoden Kuntoutusyrittäjien jäsen, ja hänen mielestään Kuntoutusyrittäjät on aktiivinen vaikuttaja, jolla on kykyä edistää myös psykoterapeuttien ammattikunnan asioita. Hänelle tärkeimpiä vaikuttamisen teemoja ovat psykoterapiaan pääsyn helpottaminen sekä psykoterapian turvaaminen tilanteessa, jossa sen rahoitus saattaa siirtyä tulevaisuudessa pois Kelasta.

“Psykoterapiaan pääsy ei saisi olla niin vaikeaa asiakkaille. Nykyisin psykoterapeutin löytäminen on kohtuuttoman suuri ponnistus ja ajallisesti pitkä prosessi. Tähän olisi monenlaisia keinoja löydettävissä. Minulle on myös tärkeää, että sekä pitkiä että lyhyitä psykoterapioita on hyvin saatavilla rahoituksen lähteestä riippumatta.”

Onko mielessäsi asioita, jotka psykoterapiayrittäjänä mietityttävät tai aiheuttavat huolta? Voit tuoda toiveita tai ajatuksia vaikuttamiseen psykoterapeuttitoimikunnalle matalalla kynnyksellä olemalla yhteydessä suoraan puheenjohtaja Marjo Valtoseen (marjo.valtonen(a)outlook.com) tai toimikunnan jäseniin (minnamaria(a)lempeaheijastus.fi tai anna-kaisa.turpeinen(a)mielipalvelut.fi).