31 elokuun, 2018 |

Kuukauden kumppani – Fysioline

Kaupallinen yhteistyö

Teknologia osana kuntoutusta ei ole tulevaisuutta vaan tätä hetkeä. Teknologian vaikuttavuudesta on kerätty paljon näyttöä ja sen avulla on saavutettu erinomaisia kuntoutustuloksia myös Suomessa. Hiljalleen teknologia raivaa tietään eteenpäin, mutta yleisellä tasolla kuntoutusalan haasteena on kuitenkin vielä robotiikan, virtuaalimaailmojen ja liikesensorien valjastaminen osaksi kuntoutusta.

Laitteen tulee olla hyvä renki, isäntä ei koskaan. Moderni kuntoutusteknologia ei korvaa terapeuttia, ammattilaista, vaan vapauttaa terapeutin kädet ja katseen arvioimaan sekä valmentamaan kokonaisuutta. Kaikilla pitäisi tavoitteena olla, että teknologiaa hyödyntäen pystytään tarjoamaan laadukasta kuntoutusta isommalle joukolle kuntoutujia.

Yhtenä haasteena teknologian tuomisessa kuntoutuskenttään on teknologisten ratkaisujen verrattain korkea hinta sekä kuntoutusyksiköiden tottumattomuus tehdä isoja investointeja. Laitosten ammattitaito ja osaaminen ovat nimenomaan kuntoutuspalvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa, ei niinkään investointisuunnitelmien ja tuottavuuslaskelmien tekemisessä. Tässä näen, että uusilla laitepalvelumalleilla laitetoimittaja voi auttaa kuntouttavaa tahoa ja helpottaa teknologian käyttöönottoa.

Laitepalvelussa yhdessä suunniteltu ratkaisu toimitetaan yksikköön suunnitellusti ja sovitulla kuukausihinnalla. Laitetoimittaja huolehtii, että henkilöstö on aina koulutettua ja laitteisto käyttökunnossa sekä viimeisimmät ominaisuudet päivitettynä. Laitetoimittaja voi myös auttaa markkinoinnin suunnittelussa, jotta uudet kuntoutuspalvelut löytävät asiakkaansa nopeasti.

Laitepalvelun avulla kuntoutusyksikkö voi keskittyä kuntoutuspalveluiden suunnitteluun ja tehokkaaseen sekä laadukkaaseen kuntoutukseen. Kustannuslaskelma on helppoa tehdä kiinteän vuokran perusteella, kun ylimääräisiä kuluja ei tule. Laitepalvelussa tekijät ja tarjoajat muodostavat kumppanuuden, jossa kaikilla on tavoitteena kuntoutuksen tarjoaminen isommalle joukolle kuntoutujia tehokkaasti, tuottavasti ja tuloksekkaasti.