lokakuu 10, 2019 |

Kysymyksiä ja vastauksia Kuntoutusyrittäjien säännöistä

Onko Suomen Kuntoutusyrittäjät ry työehtosopimuksen (TES) osapuoli?

Ei.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry ei ole solminut minkään alan työehtosopimusta. Käymme jatkuvasti alan sisällä ja sidosryhmien kanssa keskusteluja siitä, miten kulloisessakin tilanteessa pystytään turvaamaan jäsenistön parhaat mahdolliset toimintaedellytykset.

Alkaako Kuntoutusyrittäjät ry nyt neuvotella TES:stä?

Ei.

Kuntoutusyrittäjien jäsenistö päättää sen, tuleeko kuntoutusyritysten toimialalle työehtosopimus vai ei. Tällä hetkellä ei ole olemassa esitystä, että TES:iä ryhdyttäisiin neuvottelemaan. Siten ei ole myöskään tehty päätöstä TES:iin siirtymisestä.

Hyvän järjestöhallinnon mukaisesti näin suuret kysymykset tuotaisiin vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n vuosikokous järjestetään 19.11.2019 Helsingissä eikä sinne olla tuomassa esitystä TES:n solmimisesta.

Mikäli jäsenistö haluaisi solmia TES:n, aloitteen on tultava jäsenistöltä ja sillä pitäisi olla yhdistyksen kokouksen hyväksyntä.

Miksi Suomen Kuntoutusyrittäjien säännöissä lukee, että yhdistys voi tarvittaessa solmia työehtosopimuksia?

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n säännöissä lukee, että yhdistys voi tarvittaessa solmia työehtosopimuksia (3§).

Sääntömuutos on tehty marraskuussa 2013. Muutos on tehty, jotta Kuntoutusyrittäjät ry voisi reagoida tarvittaessa nopeasti muuttuvaan työmarkkinatilanteeseen ilman erillistä patentti- ja rekisterihallituksen uusien sääntöjen rekisteröinti- ja hyväksyntämenettelyä. Sääntöjä on muutettu, jotta Kuntoutusyrittäjät ry voisi olla kuntoutusyrittäjien paras mahdollinen edunvalvoja, mikäli tilanne muuttuu merkittävästi toimialalla.

Vaikka säännöissä TES-mahdollisuus on olemassa, se ei velvoita yhdistystä mihinkään. Näin ollen Kuntoutusyrittäjät ry:ssä ei nykyisellään ole esitystä tes-neuvotteluista.

Millainen tilanne voisi olla, jossa TES pitäisi solmia?

Konkreettinen syy laatia oma TES voisi olla tilanne, jossa joku muu työehtosopimus uhkaisi laajentua Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäseniä sitovaksi. Tällöin omalla TES:llä voidaan torjua vieras, epäedullinen ja alalle sopimaton TES. Esimerkiksi edellisessä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusesityksessä TES olisi saattanut tulla ajankohtaiseksi.

Nostaisiko työehtosopimus työn kustannuksia? Kaventaako se työnantajan ja työntekijän välistä sopimusvapautta?

Työehtosopimus ei automaattisesti kaventaisi työnantajan ja työntekijän sopimusvapautta. Huonoa neuvottelutulosta ei myöskään kannattaisi hyväksyä.

Työehtosopimusneuvottelujen lopputuloksesta riippuisi, minkälaiset vaikutukset sillä olisi palkkakustannuksiin.

Voinko vaikuttaa TES-neuvotteluihin eroamalla Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:stä?

Työehtosopimukset kannattaa solmia ns. yleissitovina. Tämä tarkoittaisi sitä, että työehtosopimusta sovelletaan kaikissa sen soveltamisalaan kuuluvissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluvatko ne TES:n neuvotelleeseen työnantajayhdistykseen vai eivät.

Suomen Kuntoutusyrittäjien päätöksentekoon vaikutat aina parhaiten olemalla jäsen. Olemalla jäsen pystyt vaikuttamaan Kuntoutusyrittäjien linjaan.

Miksi kannattaa olla Suomen Kuntoutusyrittäjien jäsen?

Kuntoutusyrittäjän kannattaa olla Suomen Kuntoutusyrittäjien jäsen, jotta hän saa parhaan mahdollisen edunvalvojan itselleen alaa koskevissa kysymyksissä. Suomen Kuntoutusyrittäjiltä löytyy parasta osaamista kuntoutusalan yrittäjän edunvalvontaan, juridiikkaan ja viestintään. Yhdessä olemme vahvemmat, etenkin alaa koskevien suurten muutoksen keskellä.

Suomen Kuntoutusyrittäjien jäsenenä saat myös potilasasiamiespalvelut, lakineuvontaa, koulutusta, tietoa alan kuulumisista sekä hyvät jäsenedut.

Haluaisin keskustella työehtosopimukseen liittyvistä asioista. Kenelle voin soittaa?

Työehtosopimus- ja muistakin Kuntoutusyrittämiseen liittyvistä juridisista asioista voi vapaasti vaihtaa ajatuksia yhdistyksen lakineuvonnan kanssa, jonka tavoittaa numerosta 09 477 2356.

Artikkeli on julkaistu 7.10.2019