25 elokuun, 2020 |

Lasten oikeutta kuntoutukseen pitää kunnioittaa

Lapset palailevat päiväkoteihin ja kouluihin kesätauon jälkeen. Lähikontakteihin kiinnitetään huomiota epidemian vuoksi, kuten aihetta onkin. Ikävä sivuvaikutus on, että esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä lapsen oikeus saada esimerkiksi toiminta- ja fysioterapiaa toteutuu nyt eri tavoin.

Lapsella voi olla vaikeuksia esimerkiksi kehonhallinnassa, hahmottamisessa tai tarkkaavaisuuden sääntelyssä, mikä vaikeuttaa arkea päiväkodissa tai koulussa. Kuntoutus auttaa, mutta vain kun sitä annetaan lapsen arkisessa ympäristössä. Muutkin lapset ja aikuiset hyötyvät, kun arki lapsiryhmässä rauhoittuu. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeisti 4.8. varhaiskasvatusta ja oppilaitoksia siitä, miten sovitetaan yhteen lasten oikeus kuntoutukseen ja lähikontaktit. Ohjeistuksen mukaan koulun ja varhaiskasvatuksen tiloissa vältettävää oleskelua ei ole esimerkiksi lapsen tarvitseman kuntoutuksen toteutuminen varhaiskasvatuksen tiloissa. Eli terapeutit ovat tervetulleita kouluihin ja päiväkoteihin. Valtakunnallisesta ohjeesta huolimatta terapeutit eivät kaikkialla pääse lasten luo.

Kuntoutusyrittäjät kuten toimintaterapeutit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, ja noudattavat hygieniaohjeita. Tutut terapeutit pitää päästää asiakkaidensa luo. Jos Espoo ja Helsinki estävät tämän ja tarjoavat tilalle kunnalliset terapeutin, tämä on suurempi tartuntariski koko lapsiryhmälle.