31 tammikuun, 2022 |

Lausunto kustannustuki IV:stä sekä esitetystä uudesta sulkemiskorvauksesta

Kuntoutusyrittäjät lausui 31.1.2022 Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n valmistelemasta luonnoksesta kustannustueksi sekä uudeksi sulkemiskorvaukseksi.

 

Lausuntomme kustannustuki 6:sta sekä uudesta esitetystä sulkemiskorvauksesta:

Toimialarajaus kustannustuessa suosii muita kuin jäsenyrityksiämme

Jäsenyritystemme pääasiallinen toimiala on 86901 (fysioterapia) tai 86909 (Muu terveyspalvelu). Monilla jäsenyrityksistä, erityisesti fysioterapiayrityksillä, on ryhmäliikuntatoimintaa ja myös ryhmämuotoista terapiaa, joiden toteuttaminen on estynyt joko rajoitusten vuoksi (tilojen sulkemismääräyksen vuoksi) tai asiakkaiden vapaaehtoisen poisjäännin vuoksi. Tällä on vaikutus yritysten liiketoiminnan heikkenemiseen.

Saadakseen esitetyn kustannustuen (5 e §) yrityksen pitää osoittaa, että se on joko liitteen toimialalistalla, tai osoittaa, että tukikauden (joulu-helmikuu) liikevaihto on laskenut väh 20 %.

Lausumme, että liikevaihdon laskun aiemman raja-arvon (30 %) korvaamista uudella (20 %) pidämme oikeansuuntaisena ja hyvänä muutoksena.
Jäsenyritysten liiketoiminta on pääosin arvonlisäverotonta, jolloin rajoitusten vaikutukset yritysten alv-perusteisesti seurattuun liikevaihtoon voivat olla vaikeita havaita. Siksi on hyvä, että osoittaminen voi tapahtua yrityksen omalla ilmoituksella, sillä alv-ilmoitus ei pääosin arvonlisäverottomassa kuntoutusyrityksessä hyvä mittari.

Esitetttyyn sulkemiskorvaukseen suhtaudumme myönteisesti. On vielä varhaista sanoa, auttaako se kannattavuuspulmien kanssa painivia kuntoutusyrityksiä. Pandemia-aikana erityisesti henkilöstö- ja henkilöstön suojaamiskustannukset ovat nousseet, ja nämä kustannukset on kompensoitu vain vähäiseltä osin. Lisäksi toimialaa rasittaa se, että asiakkaat luonnollisesti peruvat terapia-aikojaan matalalla kynnyksellä. Useissa julkisen sektorin (Kelan ja kuntien) terapioissa peruutettuja aikoja ei mitenkään korvata, vaan perumiset toteutuvat yrityksen omalla liiketoimintariskillä.

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on n. 1000 fysio-, toiminta-, puhe-, psyko-, musiikki- ja ravitsemusterapia-alan yrityksen tai toimipaikan edunvalvontajärjestö.


Lausuntomme lausuntopalvelu.fi:ssä