joulukuu 3, 2019 |

Leila Saloselle Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

Tasavallan Presidentti on myöntänyt 6.12.2019 Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n keväällä eläkkeelle jääneelle toiminnanjohtaja Leila Saloselle Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin. Suomen Kuntoutusyrittäjät onnittelevat Salosta kiitollisuudella ansiokkaasta työstään kuntoutusalan eteen!

-Leila Salonen on tehnyt erittäin pitkän työuran edistäen pienten kuntoutusalan yrittäjien asemaa Suomessa, Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi sanoo.

Hän on ollut vahvasti mukana Sosiaali- ja terveysministeriön sekä KELAn toimikunnissa ja luonut kuntoutusalalle uusia standardeja sekä toimintatapoja yksityisen ja julkisen tuottajapuolen kanssa. Hänen avullaan viranomaisyhteistyö yksityisen kuntoutuspalveluntuottajapuolen kanssa on parantunut ja kehittynyt avoimeksi vuoropuheluksi.

-Salonen on kuntoutustoimialan edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen aseman kohottamisen pioneeri, Järvi korostaa.

Salosen ansiota on pienyrittäjävaltaisten kuntoutuksen ja terveydenhuollon palveluntuottajien toimintaympäristön pitkäjänteinen kehittäminen edunvalvonnan ja uusien innovaatioiden (kuten suoravastaanotto, fysitrainer) keinoin. Hänellä oli vahva rooli myös yritysten digitalisoinnissa, hän ajoi yrityksiä aktiivisesti liittymään Kanta-arkistoon. Salonen on myös toiminyt useamman vuoden ajan toimitusjohtajana nykyisessä Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy:ssä. Tuona aikana yritystoiminta kasvoi nykyisiin mittasuhteisiinsa: yhdeksi Suomen suurimmista fysioterapia-alan täydennyskouluttajaksi.

Koko kuntoutusalan yleinen edunvalvonta ja erityisesti pienten paikallisten alan yrittäjien aseman vahvistaminen on aina ollut lähellä Salosen sydäntä.

Eläkkeelle jäätyäänkin, Salonen toimii aktiivisesti toimialan puolesta puhujana ja kokoaa alan toimijoita erilaisiin keskustelufoorumeihin ja toimii nykyisen johdon sparraajana.

Salosella on poikkeuksellisen vahva yhteiskunnallinen näkemys ja haluaa kaikella toiminnallaan edesauttaa pienyrittäjien toimintaedellytyksiä.

Leila Salonen oli työelämässä 1975-2019, joista Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:ssä (ent. FYSI ry) palveluksessa 2002-2010 ja 2012-2019. Toiminnanjohtajana hän työskenteli 2013-2019 sekä toimitusjohtaja Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n omistamassa Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy:ssä 2013-2017.  Salonen työskenteli myös järjestöpäällikkönä Helsingin Yrittäjät ry:ssä vuosina 2010-2011. Ennen järjestöuraa Salosella oli useita eri tehtäviä vuosina 1975-2001 yrityselämän palveluksessa.