tammikuu 28, 2021 |

Liikennevahingon tai tapaturman uhri ei aina saa valita kuntouttajaansa

Fysioterapia-asiakkuus voi alkaa esimerkiksi onnettomuuden tai leikkauksen jälkeen. Vakuutusyhtiöt ohjaavat vahvasti asiakasta siitä, mihin tämä päätyy kuntoutukseen. Kuntoutujalle sanotaan, että on mentävä vakuutusyhtiön valitsemaan paikkaan, eikä esimerkiksi siihen, mikä on kuntoutujaa lähinnä. Ohjaaminen rajoittaa kilpailua kuntoutusmarkkinassa. Mielestämme käytäntö ei ansaitse jatkua.

Lataa allaolevasta linkistä

Opas Kuntoutujalle Terapeutin Valintaan 2021 Kuntoutusyrittajat

Asiakkaan pitää saada osallistua hoitopaikkansa valintaan. Valinnanvapautta kunnioitetaan kyllä esimerkiksi kotivakuutuksissa, ja osin myös julkisessa terveydenhuollossa. Koska asia on ongelma ainakin tapaturma- ja liikenevakuutusten sääntelyssä, olemme marraskuussa pyytäneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolta arviota, onko liikenne- ja tapaturmavahinkoasiakkaiden suosiva ohjaaminen EU:n kilpailusääntöjen mukaista.

Kun esimerkiksi kotivakuutuksesta korvataan rikkoutuneita silmälaseja, asiakas voi joko valita vakuutusyhtiön kumppanin, ja selvitä vähäisellä paperityöllä korvausta hakiessa. Omaa mielipidettä kunnioitetaan siten, että asiakas voi vaihtoehtoisesti asioida muussa yrityksessä, ja saada korvauksen. Vaikka se käytännössä tarkoittaa vähän isompaa paperityötä, asiakas sekä terve kilpailu kiittävät.

Kirjoitus julkaistu alun perin Lapin kansassa 13.1.2021

Satu Grekin

Toiminnanjohtaja

Suomen Kuntoutusyrittäjät