toukokuu 7, 2019 |

Markkinaoikeus määräsi Kelan Etelä-Suomen fysioterapiakilpailutuksen uusiksi

Markkinaoikeus määräsi Kelan Etelä-Suomen fysioterapiakilpailutuksen kumottavaksi karkeasti samoilla perusteilla, kuin millä se kumosi syksyllä 2018 Kelan ostamien tulkkipalveluiden kilpailutuksen: terapeuttien nimeäminen ei saanut olla lisäpisteiden saamisen edellytyksenä. Lisäksi markkinaoikeus moitti Kelaa siitä, etteivät alueellisen kattavuuden turvaamiseksi tehdyt hankinnat tapahtuneet hankintalain edellyttämällä tavalla tasapuolisesti ja läpinäkyvästi.

– Kaikista Kelan vakuutuspiireistä on tietojemme mukaan tehty valitus markkinaoikeuteen, mutta Etelä-Suomi oli ensimmäinen, joten se myöskin käsiteltiin ensimmäisenä. Kela valittaa, joten vuoden 2021 alkuun tilanne jatkuu todennäköisesti nykyisellään, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n lakimies Juhani Saarinen sanoo.

Kyse on siis Kelan 2018 keväällä suorittaman kilpailutuksen jälkipuinneista.

Saarisen mukaan Kela ei tyytynyt päätöksen, ja ilmoittikin pian 30.4.2019 valittavansa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus käsittelee Kelan valitusta todennäköisesti 9-12 kuukautta, joten lopullinen lainvoimainen vastaus Etelä-Suomen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiahankintoihin saadaan todennäköisesti vasta keväällä 2020.

– Vasta lainvoimainen päätös edellyttää Kelalta käytännön toimia. Kela ei todennäköisesti päätä sopimuksia samana päivänä, kun korkeimman hallinto-oikeuden päätös tulee, vaikka hallinto-oikeus olisikin asiasta markkinaoikeuden kanssa samaa mieltä. Näin siitä syystä, että Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää kuntoutuspalveluita eivätkä kuntoutujat voi jäädä pelkästään odottamaan uutta kilpailutusta. Nykyiset sopimukset siis jatkuvat todennäköisesti uuteen kilpailutukseen asti, Saarinen arvioi.

Saarinen ei vielä osaa arvioida, miten nykyisten palveluntuottajien kuntoutussopimuksille käy, jos myös korkein hallinto-oikeus kumoaa kilpailutuksen.

– Kelalla on tähän asti kestänyt noin kuusi kuukautta kilpailuttaa uudet sopimukset. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että keväällä 2020 tehtävä korkeimman hallinto-oikeuden (mahdollinen) kumoamispäätös saa aikaan uusia sopimuksia vasta vuoden 2021 alun tienoilta. Voi myös olla, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja toteaa kilpailutuksen lailliseksi, Saarinen sanoo.

Huhupuheiden mukaan korkein hallinto-oikeus on arvioinut antavansa tulkkeja koskevan päätöksen vielä toukokuun aikana. Koska tulkkeja koskevassa päätöksessä perustelut olivat osin samat kuin fysioterapiaakin koskevassa, voi tulkkipäätös viitoittaa myös tulevia päätöksiä.

– Sotku muistuttaa tältä osin jo edesmennyttä sote-uudistusta. Ja nyt siis puhutaan vasta fysioterapiasta: myös muista vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen muodoista on jätetty valituksia. Juuri nyt näyttäisi kuitenkin siltä, ettei ainakaan fysioterapian osalta muutoksia tule tapahtumaan ennen vuotta 2021. Tämä on kuitenkin vain valistunut arvaus, Saarinen toteaa.

Kela suunnittelee rekisteröitymismenettelyyn siirtymistä. Menettely osaltaan estäisi edellä mainittujen sotkujen syntymistä. Suomen Kuntoutusyrittäjät on kutsuttu Kelaan keskustelemaan suuntaviivoista.  Rekisteröitymismenettelyn olisi tarkoitus olla paperilla valmis vuoden 2019 loppuun mennessä ja käytössä aikaisintaan vuoden 2021 aikana. Alueellisia kokeiluja voitaisiin aloittaa aikaisintaan suunnitelmien valmistuttua eli vuoden 2020 aikana. Toistaiseksi Kela ei ole esittänyt mitään arviota mahdollisista kokeiluista tai niiden aloittamisajankohdista.

 Lisätietoja:

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n varatoiminnanjohtaja, asiantuntijajuristi Juhani Saarinen, 040 723 8928, juhani.saarinen@saarinenlaw.fi

Mediatiedote 7.5.2019 Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 700 kuntoutuspalveluja tuottavaa yritystä. Näillä yrityksillä on 900 toimipistettä eri puolilla Suomea. Jäsenistö koostuu fysio-, psyko-, puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapiayrittäjistä ja -yrityksistä. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka työllistävät ja tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan tuottaneet lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.

www.kuntousyrittajat.fi

www.kuntoutusta.info