heinäkuu 20, 2023 |

Markkinaoikeus on kumonnut Kelan syksyn 2022 kilpailutuksia

Päivitys 14.8.2023: Kela kertoi tiedotteessa vertailevansa tarjoukset uudestaan. Uutta kilpailutusta ei siis näillä tiedoilla ole tulossa.

Kela on antanut tiedotteen joka on luettavissa tästä linkistä. Tiedotteen mukaan Kela tekee tiedotteessa mainituilla alueilla uudet hankintapäätökset, eikä uutta kilpailutusta ole näillä näkymin tiedossa. Kela on tiedotteen perusteella tarpeen mukaan yhteydessä tarjoajiin.

Markkinaoikeus on kumonnut Kelan syksyn 2022 terapiahankintapäätöksiä

Keväällä 2022 pidetyn Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarjouskilpailun ratkaisuissa syksyllä 2022 moni tarjoaja hylättiin kilpailutuksesta pois sillä perusteella, ettei palveluntuottaja ollut huomannut syystä tai toisesta nimetä kaikkia tarjoamiaan terapeutteja. Terapeutteja ei kuitenkaan tarvinnut nimetä, jos kyseessä oli rerytoitava terapeutti.

Jos palveluntuottaja vastasi Kelan kesällä 2022 esittämään täsmennyspyyntöön, että puuttuva terapeutti ei ollut rekrytoitava terapeutti, hylkäsi Kela tarjouksen ja palveluntuottajan pois tarjouskilpailusta. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan Kelan menettely oli lain vastainen: Kelan olisi tullut antaa tarjoajille mahdollisuus antaa puuttuvan terapeutin nimitiedot. Terapeutin nimi ei ollut pisteytettävä asia, joten markkinaoikeuden mukaan tiedon pyytämättä jättäminen oli lainvastaista.

Markkinaoikeus teki kaikki Kelan tarjoskilpailuihin liittyvät päätökset 10.7.2023. Päätökset voi lukea markkinaoikeuden ratkaisuluettelosta 10.7.2023 osalta.

Seuraavat hankintapäätökset on nyt kumottu markkinaoikeuden päätöksellä

  • Läntisen vakuutuspiirin suomenkielinen yksilötoimintaterapiasopimus koskien aluetta 8
  • Keskisen vakuutuspiirin suomenkielisten yksilöfysioterapiapalveluiden hankinta alueelle 1 ja suomenkielisten yksilöallasterapiapalveluiden hankinta alueelle 1
  • Pohjoisen vakuutuspiirin suomenkielisten yksilöfysioterapiapalveluiden hankinta aluelle 1
  • Pohjoisen vakuutuspiirin suomenkielisten yksilöfysioterapiapalveluiden hankinta alueelle 3
  • Itäisen vakuutuspiirin suomenkielisten yksilöfysioterapiapalveluiden hankinta alueelle 2
  • Keskisen vakuutuspiirin suomenkielisten yksilöpsykoterapiapalveluiden alueesta 3 valiteettiin, mutta valitus peruutettiin eikä seuraamuksia Kelalle määrätty.
  • Eteläisen vakuutuuspiirin suomenkielisten yksilöpuheterapiapalveluiden hankinta alueille 1 ja 2

Kaikissa valituksissa, paitsi Kvakuutuspiirin valituksessa joka peruutettiin, Kelan tekemät hankinnat kumottiin alueiden osalta. Samalla kumottiin valittajien sulkeminen pois tarjouskilpailusta. Tämä poikkeaa markkinaoikeuden neljän vuoden takaisista päätöksistä, joilla kumottiin kokonaisen vakuutuspiirin hankinta.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että Kela voi todennäköisesti tehdä uuden kilpailutuksen vain kumotun alueen osalta.

Päätöksissä on myös todettu, että mikäli Kansaneläkelaitos aikoo edelleen (kuten Kelan kuntoutuslaki sinänsä vaatii) toteuttaa terapiahankinnat mainittujen alueiden osalta kysymyksessä olevien (kevään ja syksyn 2022) tarjouskilpailujen perusteella, Kelan on meneteltävä kyseisiä tarjouksia täsmennytettäessä tasapuolisesti, arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus uudelleen, vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uudet perustellut hankintapäätökset ottaen huomioon tässä markkinaoikeuden päätöksissä mainitut seikat. Kelan on siis toisin sanoen pyydettävä puuttuvat terapeutin nimitiedot.

Käytännössä Kela voinee siis tehdä kilpailutukset uudestaan aiempien tarjouksien pohjalta tai Kela voi järjestää nyt kumoituilta alueita koskevan uuden täydentävän kilpailutuksen.

Tarjouskilpailun menestyksekäs uudistaminen jopa yli vuoden vanhoilla tarjouksilla voi olla käytännössä hankalaa. Palveluntuottajat ovat saattaneet jo etsiä korvaavia töitä tai vaihtaa jopa alaa tai toiminta-aluetta. Näin ollen Kuntoutusyrittäjät pitää todennäköisenä, että luvassa on joitain uusia alueellisia täydentäviä tarjouskilpailuja. Koko vakuutuspiiriä ei näillä näkymin ole kuitenkaan tarpeen kilpailuttaa uudestaan.

Mitä minun tulee nyt tehdä?

Kela on huomioinut valitusmahdollisuuden viime syksynä kirjatessaan palveluntuottajien kanssa sopimuksia. Näin ollen sopimus ei purkaudu heti, vaan vasta Kelan näin ilmoitettua. Sopimus voinee jatkua myös uuden mahdollisen tarjouskilpailun järjestämisen ajan, sillä kuntoutukset tulee joka tapauksessa järjestää.

Jos siis olet Kelan sopimuskumppani yllä mainituilla alueilla, joiden osalta hankintapäätöksiä lainvastaisina kumottiin, odota Kelan mahdollista yhteydenottoa. On myös mahdollista, että Kela valittaa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kelan on tehtävä valitus 30 päivän kuluessa, joten elokuussa tiedämme viimeistään, jatkuuko asian käsittely ja jos, niin miten.