23 maaliskuun, 2021 |

Markkinaselvitys: kuntoutuspalveluille on kysyntää

Suomen Kuntoutusyrittäjät teki selvityksen kuntoutusmarkkinoiden tilannekuvasta uutta strategiaansa varten Konsulttiverkko Oy:ltä.

Markkinaselvityksen lopputuloksen perusteella kuntoutusmarkkinoilla on tilaa ja kysyntää. Kuntoutusalalla on myös selvityksen mukaan markkinatilaa ja mahdollista perustaa yrityksiä.

– Kuntoutusmarkkinat kasvaa ja se on kuntoutusyrityksille etu. Suomen Kuntoutusyrittäjät laatii uutta strategiaa toimintamme kehittämiseksi, Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja Satu Grekin kertoo.

Markkinaselvityksessä tuli esille, että kuntoutusalalla on runsaasti pieniä yrityksiä.

Ala työllistää kokonaisuudessaan noin 12 000 henkilöä. 98 % yrityksistä työllistää alle 10 henkeä. Vuoden 2012-2019 välisenä aikana yli 20 henkilöä työllistävien yritysten määrä lisääntynyt muutamalla.

Vaikka liikevaihto on kuntoutusalalla kasvussa, uusia yrityksiä perustetaan alalle vähemmän kuin ennen.

– Kuntoutusyrittäjien tehtävä on puolustaa yrittäjyyttä ja kuntoutusta. Toimivat kuntoutusmarkkinat ovat alan yritysten etu ja elinehto. Siksi niiden puolustaminen on hyvin tärkeää. Alueilla tulisi huolehtia toimivista palvelumarkkinoista, jotta ihmiset pääsevät hoitoon ja terapiaan. Toimimattomat palvelumarkkinat näkyvät siten, että asiakas ei voi äänestää jaloillaan, vaan tämän on jonotettava yhteen, jonkun toisen valitsemaan hoitopaikkaan, Grekin painottaa.

Kuntoutusyrittäjien järjestäytymisaste on liikevaihdolla mitaten 40 %

Kuntoutusyrittäjien jäsenkanta painottuu eniten fysioterapian ja toimintaterapian yrityksiin. Jäsenyrityksiä on kuntoutusalan yrityksistä liikevaihdolla mitaten 40 % koko yksityisen toimialan liikevaihdosta. Y-tunnuksilla mitaten järjestöön kuuluu alan toimijoista vain 20 %.

– Jäsenpotentiaalia on paljon. Kilpailuetumme ja valttimme on toimialaa erinomaisesti tunteva neuvontapalvelu, Grekin sanoo.

Kuntoutuksen liikevaihdosta 72 % korvaa Kela tai vakuutusyhtiö

Kuntoutusta rahoitetaan julkisella rahalla ja vakuutusyhtiöiden maksamana 72 % kuntoutusalan arvosta. Suurin osa hoidosta on osin tai kokonaan korvattavaa. Esimerkiksi Kelan maksamaa lääkinnällistä fysioterapiaa maksettiin 76 miljoonan euron edestä.

Vakuutusyhtiöt maksoivat muun muassa tapaturmakorvauksia 560 miljoonan euron edestä. Korvausmenoissa on ollut kasvua vuodesta 2017 lähtien.

Kuntoutusala on kasvuala ja ala on hieman keskittynyt verrattuna vuoden 2012 takaiseen tilanteeseen. Kymmenen suurinta yritystä kattavat noin 15 % alan liikevaihdosta ja markkina on erittäin pirstaleinen.

Fysioterapia-alalle tulevia uusia yrityksiä on perustettu jonkun verran vähemmän kuin aikaisempia vuosina. Lisäksi joka viides yrittäjä on sivutoiminen. Keskimääräinen liikevaihto on 52 000 euroa per henkilö.

– Monipuolisille kuntoutuspalveluille on tarvetta ja hakeutuminen kuntoutusalalle kannattaa, rohkaisee Grekin.

Voit lukea koko markkinaselvityksen tästä.

Lähteet: Alma Tietopalvelu, Kuntoutuksen toimiala- ja tulevaisuusselvitys (2018), Finanssivalvonta, Kela, Konsulttiverkko Oy