marraskuu 23, 2020 |

Navisec Health tueksi hoidon vaikuttavuuden arviointiin

Kaupallinen yhteistyö

Navisec Health on tietoturvallinen asiointipalvelu asiakkaan ja asiantuntijan väliseen kommunikointiin. Palvelussa voidaan lähettää viestejä, täyttää lomakkeita tai toteuttaa videoneuvotteluita reaaliaikaisella videoyhteydellä.  Asiakas on mahdollista tunnistaa vahvasti, jolloin voidaan varmistua siitä, että asioidaan oikean henkilön kanssa.

Palveluun on juuri julkaistu uusi toivottu ominaisuus raportit. Raportit mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan. Raportit kytkeytyvät  lomakkeisiin, joiden avulla kerätään tietoa asiakkaalta. Lomakkeiden avulla voidaan saada  ammattilaiselle asiakkaan tuottama tieto työnsä tueksi.

Miten raportointi toimii?

Lomakkeiden täyttöpyynnöt voi lähettää  asiakkaalle viestillä tai niiden lähettäminen voidaan automatisoida. Tällöin vastaanottoaikaa ei kulu lomakkeen täyttämiseen.  Lomakkeilla oleva kaava-toiminto mahdollistaa pisteiden laskemisen automaattisesti, joita hyödynnetään raportoinnissa. Eräs Navisec Healthin käyttäjä on kommentoinut, että työaikaa säästyy noin 15 minuuttia yhtä lomaketta kohden, kun pisteiden manuaalista laskemista ei enää tarvitse tehdä.

Raporteilla voi seurata vaikuttavuutta ja  tieto vaikuttavuudesta voidaan jakaa graafina esimerkiksi asiakkaalle itselleen.  Hoidon vaikuttavuus on valitulla toimintatavalla aikaansaatua muutosta suhteessa tilanteeseen, jossa toimintaa ei olisi toteutettu lainkaan. Raporttien tiedot on myös mahdollista viedä jatkokäsiteltäviksi lataamalla ne csv-tiedostona Navisec Healthista.

Ennalta sovitulla tavalla ja systemaattisesti suoritettu arviointityö tuo arvokasta tietoa koko terveydenalan yrityksen toiminnan tuloksellisuudesta niin kuin yksittäisen terapeutin toiminnasta. Vaikuttavuuden seurannan mittarit tulee valita huolellisesti vastaamaan  yrityksen tavoitteisiin.

Lue lisää raporteista ja muista ominaisuuksista kotisivuilta health.navisec.fi.