11 huhtikuun, 2022 |

Navisec Healthin suunnittelutyökalu – kuntoutuksen asiantuntijan assistentti

Kaupallinen yhteistyö

Lähetä viesti aamun ensimmäiselle asiakkaalle! Muista linkata huomisen kotiharjoitteet! Pyydä kurssilaisilta palautetta jaksosta viimeisen kerran jälkeen! Muista viestiä asiakkaille poikkeusaikataulut viikkoa etukäteen! Iloisen kirjavat post-it-laput koristavat useimpien terapeuttien kalentereita. Ne muistuttavat kaikesta metatyöstä: niistä pienistä asioista, jotka myös liittyvät kuntoutustyöhön sen varsinaisen asiakkaan ohjauksen lisäksi. Kun jokaiselle asiakkaalle on muutamakin muistettava asia, kertyy niitä yhteensä jo useita kymmeniä, joiden muistaminen ja hoitaminen kuormittaa kenen tahansa mieltä. Jokainen asiakas on asiantuntijalle tärkeä ja kaikille halutaan tuottaa laadukasta kuntoutusta. Teknologia, palvelujen sähköistäminen ja automatisointi voi osaltaan helpottaa tätä painetta. Hyvä vaihtoehto on silloin Navisec Health ja erityisesti sen suunnittelutyökalu.

Navisec Health -asiointipalvelu mahdollistaa kuntoutukseen liittyvän yhteydenpidon, asiakkaan ja lähiympäristön ohjaamisen ja tiedon keräämisen ja raportoinnin sähköisesti. Myös kuntoutuksen toteuttaminen onnistuu Viivi-videoneuvottelun sekä harjoitusten, kurssien ja sähköisten lomakkeiden avulla. Suunnittelutyökalu mahdollistaa Navisec Healthin eri toimintojen aikatauluttamisen ja hyödyntämisen yhdessä.

Suunnittelutyökalu – asiantuntijan assistentti

Suunnittelutyökalu toimii ikään kuin asiantuntijan assistenttina. Kalenteri-näkymä on asiantuntijan työkalu, jonne voi etukäteen suunnitella ja ajastaa asiakkaalle annettavia sisältöjä. Näin asiakkaalle ei tule kerralla liikaa kuormitusta vaan tehtävät ja sisällöt voi sijoittaa tasaisesti kuntoutusjakson ajalle.

Asiantuntijan kalenterinäkymä Navisec Healthissa

Suunnittelutyökalu on oiva apu myös hyvän asiakaskokemuksen luomisessa. Kuntoutuksen alkuvaihe sisältää yleensä paljon täytettäviä papereita. Kalenteriin voi aikatauluttaa dokumentteja, niin että asiakas voi rauhassa tutustua niihin silloin kun se hänelle sopii ja allekirjoittaa ne tarvittaessa sähköisesti. Dokumenttina voi jakaa mitä tahansa PDF-muotoisia tiedostoja, kuten vaikkapa sopimuksia, tiedotteita tai kuntoutusmateriaalia.

Kuntoutuksen alkuvaiheessa asiantuntija haluaa tutustua asiakkaaseen ja koota esitietoja tavoitteiden suunnittelun pohjaksi. Asiakkaan kuntoutuspolkua voi rakentaa ajastamalla ensimmäisiä sisältöjä, kuten esitietolomakkeen täyttöpyynnön jo ennen ensimmäistä tapaamista. Esitietojen täyttäminen tai lomakkeisiin vastaaminen on asiakkaan kannalta myös rennompi ja mukavampi tehdä kotona omaan tahtiin. Vastaanotolla aikaa on rajallisesti käytettävissä ja sen asiantuntija usein haluaisi käyttää mieluummin asiakkaan kanssa eikä papereiden ääressä.

Asiantuntija voi hyödyntää kalenteria joko yksittäisen asiakkaan tai kokonaisen asiakasryhmän osalta. Asiantuntija voi lisätä sisältöjä halutessaan siis samalla kertaa kaikille asiakasryhmään kuuluville jäsenille. Näin säästyy aikaa ja vaivaa, kun jokaiselle ryhmäläiselle ei tarvitse erikseen lähettää esimerkiksi harjoituksia. Asiantuntija voi luoda erilaisia ryhmiä eri tarkoituksiin ja halutessaan luoda vaikka kaikista asiakkaistaan ryhmän, jolle voi kerralla tiedottaa yleisistä asioista, kuten vaikka loma-ajoista.

Kalenteriin voi ajastaa eli kirjoittaa valmiiksi viestejä, joiden avulla antaa tietoa esim. kuntoutusprosessin kulusta tai kannustaa ja tsempata asiakasta kuntoutusjakson aikana etenemään harjoituksissa. Kuntoutusjakson ajalle voi aikatauluttaa sopivia lomaketäyttöpyyntöjä, kuten toimintakyky- tai elämänlaatumittarin jakson alkuun ja loppuun, palautelomakkeen tai asiakastyytyväisyyskyselyn. Harjoituksia voi lisätä samalle päivälle tarvittaessa useita ja rakentaa niiden avulla harjoitusohjelman esimerkiksi voima- tai mielikuvaharjoitteluun, jota kopioi asiakkaalle sopivalla taajuudella.

Verkkokursseihin voi koota interaktiivista sisältöä kuntoutukseen liittyen. Verkkokurssien ja suunnittelutyökalun avulla voi toteuttaa kokonaan uudenlaisia ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita, joilla monipuolistaa yrityksen palveluvalikoimaa. Asiakkaille voi tarjota syventävää ja täydentävää tietoa verkkokuntoutuksena joko perinteisen kuntoutuksen tueksi tai sille vaihtoehtona.

Aikajana – asiakkaan apuri

Asiantuntijan laatima suunnitelma esitetään asiakkaalle aikajanan avulla, josta asiakas voi seurata tulevia tapahtumia ja kuitata niitä valmiiksi. Tapahtumat näkyvät asiakkaalle ajallisesti etenevänä polkuna, jota seurata. Kyseisenä päivänä, jolle asiantuntija on aikatauluttanut tapahtuman, saa asiakas ilmoituksen sähköpostilla, josta pääsee kirjautumaan palveluun ja katsomaan sisällön. Asiakas saa myös ilmoituksen Navisec Health -palvelun sisällä olevaan ilmoituskeskukseen.

Asiakkaan aikajana Navisec Healthissa

Asiakas voi kuitata aikajanalla olevat tapahtumat sitä mukaa kun niitä suorittaa. Se helpottaa asiakasta itseään ja asiantuntijaa seuraamaan miten harjoittelu etenee. Aikajana antaa asiakkaalle mahdollisuuden osallistua aktiivisesti omaan kuntoutukseensa. Harjoittelu kotona omaan tahtiin tukee asiakasta myös siirtämään vastaanotolla omaksuttuja asioita omaan arkeensa – pienin askelin – kuittaus kerrallaan.

Navisec Healthin ominaisuudet hyödyttävät asiantuntijaa, riippumatta siitä toteutuuko kuntoutus kasvokkain tai etänä, vastaanotolla tai asiakkaan lähiympäristössä. Suunnittelutyökalun avulla voi tukea asiakasta ottamaan aktiivisen roolin kuntoutuksessa. Asiakas ei kuitenkaan jää yksin miettimään mitä pitikään milloinkin tehdä, vaan suunnittelutyökalu auttaa pilkkomaan kuntoutussisältöjä pieniksi kokonaisuuksiksi.

Haluaisitko tutustua suunnittelutyökaluun ja muihin Navisec Healthin monipuolisiin ominaisuuksiin? Tilaa palvelun esittelyvideo sähköpostiisi tai varaa aika etäesittelyyn!

Artikkeli on julkaistu yhteistyössä Navisec Healthin kanssa.