7 maaliskuun, 2024 |

Onko Nuotti-valmennus loppumassa? Vaikutamme Kelan matalan kynnyksen Nuotti-valmennuksen jatkuvuuteen

Julkisessa keskustelussa on ollut viime viikkoina pinnalla mahdollinen Nuotti-valmennuksen palveluntuotannon päättyminen vuoden 2025 alussa. Kela tarjoaa Nuotti-valmennusta osana nuorten ammatillisen kuntoutuksen palveluita, ja sen palveluntuottajina toimii useita Kuntoutusyrittäjien jäseniä. Valmennusta voivat tuottaa mm. toimintaterapeutit, psykologit ja sosionomit.

Nuotti-valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua ammatillista kuntoutusta, johon nuori voi hakeutua matalalla kynnyksellä tilanteessa, jossa hän on jäänyt työelämän tai opintojen ulkopuolelle toimintakyvyn haasteiden vuoksi. Kela on tehnyt Nuotti-valmennuksen tuottamisen aikana useita tutkimuksia, joissa on todettu valmennuksen hyödyt nuorten ohjautuessa hyvin töihin ja opiskelemaan. Kela kilpailuttaa Nuotin palveluntuottajat samalla tavalla kuin muutkin kuntoutuksen palvelut.

Orpon hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti jatkossa nuorten ammatillinen kuntoutus vaatisi jatkossa sairaus- tai vammadiagnoosin. Tämä kirjaus vaarantaa Nuotti-valmennuksen jatkuvuuden. Kuntoutusyrittäjien Kelasta ja eduskunnasta saamien tietojen mukaan kirjaus olisi tarkoitus toteuttaa poistamalla Kelan kuntoutuslain 7a§, jonka nojalla Nuottia on järjestetty. Aiheesta on jätetty kirjallinen kysymys hallitukselle sekä laadittu Eduskunnan kuntoutusverkoston kannanotto. Hallituksen esitystä lakimuutoksesta ei ole vielä annettu, mutta Kuntoutusyrittäjät seuraa tilannetta aktiivisesti ja on yhteydessä lakimuutosta valmisteleviin tahoihin.

Muutos uhkaa paitsi syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja heidän tulevaisuuttaan, myös kuntoutusyrityksiä, jotka tuottavat palvelua Kelalle ja joiden liiketoimintaan muutos vaikuttaisi. Lisäksi odotettavissa olisi todennäköisesti asiakasmäärien kasvua Kelan Oma väylä -kuntoutuksessa ja nuorten ammatillisessa kuntoutuksessa. Erittäin luultavasti myös Kuntoutusyrittäjien jäsenyritysten asiakaskunnan kunto nuorten osalta huononisi, kun diagnoosivaatimus kuormittaisi hyvinvointialueita liikaa ja täysin turhaan.

Eduskunnan kuntoutuverkoston kansanedustajat, puheenjohtaja Mira Nieminen ja varapuheenjohtaja Inka Hopsu toteavat kannanotossaan, että nuorten kuntoutukseen panostaminen on tärkeää sekä inhimilliseltä että taloudelliselta kannalta, ja kyseessä on ”velka, johon meillä ei ole varaa.” Hallitusohjelmaan on kirjattu panostuksia neuropsykiatrisista haasteista kärsiviin nuoriin, ja Nuotti-valmennuksen päättyminen on siihenkin verraten lyhytnäköistä, kun hyvinvointialueetkin kamppailevat resurssivähyyden kanssa.

Kuntoutusyrittäjät seuraa tilannetta tiiviisti ja vaikuttaa Nuotin jatkuvuuteen. Mikäli haluat palveluntuottajana kertoa kokemuksiasi Nuotti-valmennuksesta vaikuttamistyömme materiaaliksi, voit ottaa yhteyttä Kuntoutusyrittäjien koordinaattori Oiliin, oili.paaskoski@kuntoutusyrittajat.fi.