toukokuu 7, 2018 |

Onko yrittäjillä varaa myöhästyä Kanta-junasta?

Sote-lakipaketti on tällä hetkellä eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Joka päivä saamme lukea mediasta uhkakuvia mitä, jos ja jos? Totuus on ollut kaikkien osapuolten tiedossa jo pitkään. Nykymeno ei voi jatkua, eikä se jatku tuli sote voimaan tai ei, muutos on alkanut eikä kehityksen pyörää pysty mikään pysäyttämään.

Yksi keskeinen asia yrittäjäkentän valmistautumisessa soteen ja valinnanvapauteen on Kanta-palvelut ja sähköinen potilastietojen käsittely. Tällä hetkellä ei laki, kela, eikä mikään muukaan taho kiellä paperikortistoja. Tämän vuoksi moni yksin töitä tekevä ammatinharjoittaja on omalla kohdallaan lykännyt sähköisen potilastietojärjestelmän hankkimista.

Meneillään oleva Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus edellyttää yksinkertaisesti lain noudattamista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tämänhetkisen lainsäädännön mukaan sähköistä potilastietojärjestelmää käyttävien palveluntuottajien on oltava liittyneinä Kanta-palveluihin 1.11.2018 (Kelan tarjouksessa on tämä pv. ehtojen täyttymisen takarajana).

Mikäli sote- ja valinnanvapauslakipaketti menee eduskunnassa kesällä läpi, tarkoittaa se sitä, että maakuntien laajuiset valinnanvapauspilotit saattavat paikkakunnasta riippuen käynnistyä hyvinkin vauhdikkaasti. Kaikki 18 maakuntaa ovat pilotointirahaa hakeneet, emmekä tässä vaiheessa vielä tiedä, ketkä sitä tulevat saamaan. Ministeriöstä olemme saaneet kuulla, ettei pilotteihin pääse palveluntuottajaksi, ellei tuottaja ole Kanta-yhteensopiva.

Pilotoinneissa testataan myös henkilökohtaista budjettia ja asiakasseteleitä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tuotat palveluita – kuten puheterapiaa tai psykoterapiaa – esim. perusterveydenhuoltoon maksusitoumuksella tai vaikka toimintaterapiaa ja fysioterapiaa palvelusetelillä, syksyllä voi olla tilanne, että yrityksesi onkin jo valinnanvapauspilotin toimialueella ja Kanta-yhteys on oltava, jotta voit palveluita tuottaa. Sosiaalipuolen palveluihin ei tätä vaadetta vielä pilottien osalta ole, koska liittyjiä ei ehditä saamaan tarpeeksi.

Valinnanvapauspiloteissa luodaan, rakennetaan ja kehitetään tulevia sote-palveluiden tuotantomalleja. STM:n Jari Porrasmaa kertoi 7.5.2018 pidetyssä Valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden seminaarissa, että STM:ssä on otettu käyttöön ns. ketterän kehityksen malli. Tämä tarkoittaa sitä, että kentälle tulevat ratkaisut kehittyvät jatkuvasti käyttäjäpalautteen mukana. Sote-paketti on iso ja vaativa ratkaisu, joka ei varmasti käyttöönotettaessa ole valmis, eikä ehkä koskaan valmiiksi tulekaan.

Iso osa kuntoutusyrittäjistä tuottaa tällä hetkellä  kokonaan tai osittain verovaroin tuettuja palveluita. Niissä Kanta-palveluihin liittyminen on välttämätöntä. Osa toimialasta työskentelee kuitenkin pelkästään itsemaksavien asiakkaiden parissa. Uskon, että myös paine näiden asiakkaiden parissa työskenteleville Kantaan liittymisestä tulee. Se ei tule viranomaisten taholta, vaan maksavien asiakkaiden paineena. Kanta-palvelut tuovat läpinäkyvyyden terveydenhuoltoon ja tätä kautta myös laatua.

Näihin faktoihin peilaten, uskallatko ottaa riskin ja olla liittymättä? Minä en uskaltaisi.