19 marraskuun, 2020 |

Palveluseteli onnistuu, kun palveluntuottajia on mukana monta

Palveluseteli onnistuu, kun mahdollisimman moni palveluntuottaja voi olla siinä mukana

On ilo, jos voi huomata kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin arvostavan asiakkaan kykyä päättää itseään koskevista palveluista. Tämän ilon koin nyt Pirkanmaalla: Sairaanhoitopiiri valmistelee palvelusetelin käyttöönottoa vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Palveluseteli on kiitoksen arvoinen tapa säästää, kasvattaa palveluverkostoa sekä tukea asiakkaan päätösvaltaa. Sen valmistelu vaatii paneutumista. Palveluseteli epäonnistuu, jos palveluntuottajia ei löydy. Siksi seteli pitää luoda siten, että palveluntuottajia kuullaan valmistelussa, käyttöönotossa ja sen jälkeen. Näin on tehty, kiitos sairaanhoitopiirin hallituksen ja viranhaltijoiden, sekä Kuntoutusyrittäjien ja Pirkanmaan Yrittäjien vaikuttamisen.

Seteli otettaisiin käyttöön ensi vuonna. Sen ehtoja valmistellaan nyt. Hyvä yhteistyö perustuu vastavuoroiselle dialogille ja jatkuvan kehittämisen ajatukselle. Kuntoutusyrityksillä on tässä annettavaa.

Tarvitaan raati, johon yrityksiä mukaan

Esitämme, että Pirkanmaalle perustetaan palveluntuottajaraati. Se on yhteistyöelin, palveluntuottajien sekä palvelusta vastuussa olevien kuntien tai kuntayhtymien välille.

Raati tai muu yhteistyöelin saa parhaan mahdollisen lähdön, jos se pääsee osallistumaan palvelusetelin laadintaan jo ennen sen julkaisemista. Tällöin setelin ehtoihin ei jää kohtia, jotka jättävät hyviä yrityksiä ulos.

Raadin toiminta olisi lähellä kilpailutuksissa nyt yleisesti käytettävää markkinavuoropuhelua, jota käydään ennen hankinnan julkistamista ja käyttöönottoa. Näin on kuntoutuksen osalta toimittu ainakin Eksoten alueella sekä valtakunnallisesti ja säännöllisesti nykyään Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Markkinavuoropuheluja tehdään myös Pirkanmaalla. Ero esittämäämme raatiin on, että raatia kuullaan säännöllisesti.

Palveluseteli on hyvä, mutta sen pulmana usein on liian alhainen arvo

Setelin arvon pitää kestää aikaa ja joustaa esimerkiksi palkkojen noustessa. Aliarvostus on palveluseteleiden yleinen ongelma. Se näkyy asiakkaan kukkarossa sekä vaikeuksina saada palvelua. Arvon määrityksessä auttaa palveluntuottajien kuuleminen.

Kuntoutus on terveydenhuollon palvelua, jossa asiakkaan toimintakykyä ylläpidetään tai palautetaan. Hyvä terapiasuhde on asiakaan ja kuntoutumisen etu. Se voi syntyä, kun asiakas saa valita itse terapeuttinsa.

Satu Grekin, Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja ja Maria Virtanen, Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö