joulukuu 11, 2018 |

Palvelusetelillä lyhennetään hoitojonoja ja vältetään vaivojen pitkittymistä

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n mediatiedote


Kuntien kannattaa hyödyntää olemassa olevaa palvelusetelijärjestelmää laajemmin ja ottaa käyttöönsä palveluseteleitä palvelujen järjestämisessä. Näin ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon ja kustannussäästöjä syntyy. Hyvä ja selkeä lainsäädäntö on mahdollistanut kunnille palveluseteleiden käyttöönoton kuntoutuspalveluihin jo vuodesta 2009 alkaen.

Palvelusetelijärjestelmää on käytetty monissa kunnissa ja kuntayhtymissä kovin vähän, lähinnä paineenpurkajana ruuhkautuneissa palveluissa. Siellä, missä palvelusetelit ovat olleet aktiivisessa käytössä, kokemukset ovat pääosin olleet hyviä: palvelujen saatavuus on parantunut, hoitoon pääsy on nopeutunut, asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja kustannussäästöjä on syntynyt.

Palvelusetelin arvoa määritettäessä on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna. Palvelusetelin arvon on oltava asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.

Toimiva palveluseteli on kriteereiltään selkeä ja arvoltaan sellainen, että asiakkaat pystyvät hankkimaan sillä tarvitsemansa palvelun. Palvelusetelin antajan on myös huolehdittava siitä, että asiakas saa neutraalia palveluohjausta, jossa hänelle kerrotaan mahdollisuudesta valita hyväksytyistä palveluntuottajista itselleen sopivin taho.

Palveluseteleiden käyttö sopii erityisen hyvin kuntoutuspalveluihin – kuntoutusta lähipalveluina tuottavia pk-yrityksiä ja ammatinharjoittajia löytyy joka kunnasta. Tuki- ja liikuntaelinoireisen tai mielenterveyden häiriöstä kärsivän nopea asiantuntijan arvioon ja hoitoon pääsy on tehokas tapa välttyä pitkiltä sairauslomilta ja vaivojen pitkittymiseltä. Kun kuntoutukseen päästään oikea-aikaisesti, sekä jonot että terveydenhuollon kustannukset pienenevät.

Sote-uudistuksen pitkittyminen on aiheuttanut joissakin kunnissa tilanteita, joissa sote-ratkaisua odoteltaessa ostosopimukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajilta ovat katkolla. Kuntien kannattaisikin juuri nyt ottaa käyttöön hallinnollisesti kevyt ja asiakkaille helppokäyttöinen palveluseteli. Palveluseteleitä käyttämällä säästytään raskailta ja aikaa vieviltä kilpailutuksilta. Samalla mahdollistetaan oman kunnan palvelutuotannon säilyminen monipuolisena pienilläkin paikkakunnilla. Myös verorahat jäävät omaan kuntaan.

On tärkeää, että hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeeseen kuuluvien palvelusetelikokeiluiden kautta kerätään tietoa mahdollisimman toimivan mallin aikaansaamiseksi myös uudessa sotessa. Kokeiluista saatava palaute on analysoitava huolellisesti ja toteutukseen on hyväksyttävä vain toimivat käytännöt. Palveluseteleiden käyttöönotto sosiaali- ja terveyspalveluissa on sekä sote-palvelujen järjestäjille että kansalaisille jo nyt erinomainen tapa valmistautua sote-uudistuksen osana toteutettavaan asiakassetelijärjestelmään.

Katso Hyviä esimerkkejä kuntoutuksen palveluseteleistä

Lisätietoja: Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:

Mikko Utecht, puheenjohtaja, puh. 046 810 2070, mikko.utecht@kuntoutusyrittajat.fi,
Leila Salonen, toiminnanjohtaja, puh. 040 749 8706, leila.salonen@kuntoutusyrittajat.fi
Susanna Antikainen, kehitysjohtaja, puh. 050 512 5960.  susanna.antikainen@kuntoutusyrittajat.fi

Suomen Kuntoutuyrittäjät ry:n tiedote: Palvelusetelillä lyhennetään hoitojonoja ja vältetään vaivojen pitkittymistä


Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on edunvalvontajärjestö, johon kuuluu yli 700 kuntoutuspalveluja tuottavaa yritystä. Näillä yrityksillä on noin 900 toimipistettä eri puolilla Suomea. Jäsenistömme koostuu fysio-, psyko-, puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapiayrittäjistä ja -yrityksistä. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan tuottaneet lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.