Patientrådgivningen – till stöd för patientens rättigheter

Patientrådgivningen – till stöd för patientens rättigheter

Patientrådgivningen hjälper kunder med frågor som rör patientens rättigheter! Tjänsten är tillgänglig från och med den 1 januari 2024 och ersätter den avvecklade tjänsten med patientombudsmän genom en lagändring. Dessutom kommer medlemsföretagen att få vägledning för patientrådgivning på sina verksamhetsställen, där kunder kan bekanta sig med tjänsten.

Patientrådgivning ersätter inte den lagstadgade tjänsten inom välfärdsområdet utan kompletterar den.

Hur fungerar rådgivningen?
Rådgivningen tillhandahålls av juristen Juhani Saarinen från Kuntoutusyrittäjät. Du kan kontakta Juhani genom att skicka dina frågor via e-post (juhani.saarinen@kuntoutusyrittajat.fi) eller genom att ringa 050 324 0740.

Vem får rådgivning i patientrådgivningen?
Rådgivningen riktar sig både till patienter och till rehabiliteringsföretagare och anställda inom rehabiliteringsföretag i frågor som rör patientens rättigheter.

Vilka ämnen kan jag fråga om?
Patientrådgivningstjänsten ger vägledning i frågor som rör patientens ställning och rättigheter. Du kan kontakta tjänsten om du har frågor om till exempel:

  • Patientsäkerhet och patientskador
  • Risk för felbehandling av patienten
  • Frågor om rätten till självbestämmande
  • Att få och korrigera patientinformation

Är rådgivningstjänsten kostnadsfri?
Tjänsten är kostnadsfri för kunder hos rehabiliteringsföretag, på samma sätt som den tidigare tjänsten med patientombudsmän.