syyskuu 5, 2023 |

Perhevapaakorvauksen leikkaus olisi märkä rätti kasvoille – Heli Ojamaan yrityksessä syntyy 10 vauvaa neljässä vuodessa

Hallitusohjelmaan on jo vuoden 2024 alkuun kirjattu perhevapaakorvauksen leikkaaminen 2 500 eurosta 1 500 euroon. Sen toteuttaminen olisi virhe, eikä säästäisi valtion menoja. Heli Ojamaan toimintaterapiayrityksessä Limingassa perhevapaakorvaus on tullut tutuksi: yrityksen työntekijöiden keskuudessa on tullut tai tulossa jopa 10 vauvaa neljän vuoden sisällä.  

Toimivax Oy on Heli Ojamaan pyörittämä yritys, joka tarjoaa toiminta- ja fysioterapiaa Limingassa, Raahessa ja Oulussa. Yrityksellä on 24 työntekijää sekä 5 alihankkija-ammatinharjoittajaa, kaikki naisia.  

“Nuoret naiset ja äidit ovat erinomaisia työntekijöitä, ja lapsissa on tulevaisuus. On aina iloinen uutinen, kun joku kertoo perheenlisäyksestään”, Ojamaa kehuu.  

Nykyisen hallitusohjelman säästöihin on jo vuodelle 2024 kirjattu, että naispuolisen työntekijän työnantajalle maksettava kertakorvaus alennetaan 2 500 eurosta 1 500 euron tasolle. Kyse on “vauvarahasta”, jota työnantaja on voinut keväästä 2017 asti hakea, jos naispuolinen työntekijä on saanut vauvan. Korvauksella on tarkoitus tasata eri sukupuolia työllistävien työnantajien vanhemmuuden kustannusten jakautumista.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on jo valmistelemassa lakimuutosta hallituksen esitysluonnoksen pohjalta, ja asiantuntijoita on kutsuttu kuultavaksi asiasta. Muutos käsitellään todennäköisesti jo pian, kahden viikon kuluttua budjettiriihessä.  

“Ei missään nimessä saa leikata etua, se on äärimmäisen iso tuki!” Ojamaa pamauttaa. “Meillä on syntynyt yhdeksän vauvaa neljän vuoden aikana ja kymmenes vauva on parhaillaan tulossa. Voin lähteä barrikadeille tästä asiasta.” 

Toisin kuin hallitusohjelmassa oletetaan, perhevapaakorvausta ei maksa valtio, vaan kaikki työnantajat 

Yrittämisen ohessa Ojamaa toimii Suomen Kuntoutusyrittäjien hallituksen varajäsenenä. Yhteiskuntavaikuttajana hän näkee, että tasa-arvossa on vielä tekemistä, sillä tämä muutos vaikuttaa erityisesti naisvaltaisilla aloilla. Tällaiset viestit hallitukselta eivät vaikuta siltä, että Suomeen haluttaisiin lisää lapsia sekä lapsi- ja perheystävällistä ilmapiiriä. 

Toinen hämmentävä seikka on se, että perhevapaakorvaus rahoitetaan työnantajien maksamista sairausvakuutusmaksuista. Vuosittain perhevapaakorvauksia maksetaan alle 50 miljoonaa euroa. Potti, josta tämä kustannetaan, eli työnantajan maksamien sairausvakuutusmaksujen kokonaiskertymä on vuoden 2021 lukujen mukaan 1,4 miljardia euroa.  

Vaikuttaisi, että tältä osin hallitusohjelmakirjausten perusteluissa onkin epäjohdonmukaisuutta, sillä leikkauksen säästövaikutukseksi on arvioitu 13 miljoonaa euroa vuodessa. Leikkauksen taustalla oleva kirjaus vaikuttaisi perustuvan virheelliseen olettamaan siitä, että leikkaus säästäisi valtion varoja, kun tosiasiassa sen maksavat vain työnantajat. 

“Leikkaaminen ei säästäisi valtiontaloutta, sillä työnantajat maksavat perhevapaakorvauksen”, Ojamaa muistuttaa. “Kun summia katsoo, työnantajien maksut eivät juuri kevenisi, vaikka korvausta leikattaisiin.” 

Kuvissa Heli Ojamaa sekä hänen työntekijänsä vauva. Vauvan vanhemmalta on lupa kuvan julkaisuun.  

Naisten osa-aikaisuuden mahdollistaminen helpottaisi myös työn ja perheen yhteensovittamista 

Perhevapaakorvausta maksetaan lisäksi vain, jos työntekijän työaika on vähintään 80 prosenttia alan normaalista kokoaikaisesta työajasta. Yrittäjät itse eivät ole oikeutettuja perhevapaakorvaukseen omasta vanhempainvapaastaan.  

“Terapia-aloilla osa-aikaisuus on yleistä. Töitä olisi kyllä tarjolla, mutta koska tekijöistä on pulaa, terapeutit voivat haluta tulla vain osa-aikaisesti töihin”, Ojamaa kertoo. 

Yleistä onkin, että terapeuteilla on työsuhteen ohella käynnissä esimerkiksi omaa yritystoimintaa, opintoja tai perheestä huolehtimista. Kuntoutusyrittäjien vuonna 2021 teettävän markkinaselvityksen mukaan kuntoutusyritysten liikevaihto yhtä työsuhteista terapeuttia kohden on vain 52 000 euroa vuodessa. Tämä ei kokopäiväistä työsuhdetta mahdollista. 

Terapeuttien liikkuminen perhevapaille ja niistä pois aiheuttaa työnantajalle paljon hallintotyötä ja kustannusta. Yksittäistä asiakasta hoitavan terapeutin vaihtumien pitää hyväksyttää esimerkiksi Kelassa. Työnantaja ei kuitenkaan saa perhevapaakorvausta, ellei työaika ole ollut vähintään 80-prosenttinen. 

Kuntoutusyrittäjät ehdottaakin, että leikkauksen sijaan työelämän monimuotoisuutta tuettaisiin, ja perhevapaakorvaus ulotettaisiin myös alle 80-prosenttista työaikaa tekeviin porrastetusti. Muutos helpottaisi työntekijöiden palkkaamista merkittävästi.  

Lisätietoja:

Heli Ojamaa, yrittäjä, Toimivax Oy, p. 040 068 0956, info@toimivax.fi
Satu Grekin, toiminnanjohtaja, Suomen Kuntoutusyrittäjät, p.  050 550 3488 satu.grekin@kuntoutusyrittajat.fi