30 toukokuun, 2023 |

Pohde vaikeuttaa terapian saatavuutta

Mielipidekirjoitus on julkaistu 29.5.2023 Kaleva.fi -palvelussa tässä linkissä (maksumuurin takana).

Pohde vaikeuttaa terapian saatavuutta

Pohde on päättänyt estää Pohteen terapeutteja tuottamasta Pohteelle palveluita sivutoimen tai toisen työsuhteen kautta. Pohde tekee näin valvomalla sitä, keitä henkilöitä Pohde havaitsee yksityisten palveluntuottajien ilmoittamilla työntekijälistoilla: jos listoilla näkyy yksikin Pohteelle tuttu nimi, ei asiakkaita lähetetä. Pohteen työntekijältä itseltään asiasta ei kysytä lainkaan.

Pohteella olisi työsopimuslain kilpailevan toiminnan kieltoa koskevien lakipykälien puitteissa mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisia sivutöitä Pohteen työntekijöillä voi olla. Nämä pykälät tarjoavat kuitenkin työntekijälle suojaa: työnantaja saa etukäteen kieltää vain työnantajaa ilmeisesti vahingoittavan kilpailevan toiminnan.

Nyt, kun Pohde ohittaa koko pohdinnassa työntekijän, jää työntekijä vaille lain tarjoamaa suojaa.

Nykyisessä terapia-alan työvoimapulatilanteessa Pohteen linja tarkoittaa heikentynyttä työntekijöiden saatavuutta, vaikeutunutta työpaikkojen vaihtamista työntekijöille, ja pidempiä jonoja asiakkaille.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta on käynnistynyt vaihtelevasti. Yhtäältä terapiaostot on saatu kilpailutettua heti alkuvuodesta, mikä on paremmin kuin joillain muilla alueilla, mutta toisaalta Pohde samaan aikaan rakentaa toiminnallaan muuria yksityisen ja julkisen sektorin työpaikkojen väliin.

Pohteen luottamushenkilöille osoitan seuraavan toiveen: purkakaa tämä muuri. Yksityisen ja julkisen sektorin työpaikkojen tarpeeton vastakkainasettelu ei auta. Se ei tuo yhtään työtuntia lisää Pohteelle, eikä yksityiselle palvelusektorille. Ainoa varma vaikutus on, että Pohteen alueen asukkaiden pääsy terapioihin vaikeutuu.

Juhani Saarinen

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n juristi ja varatoiminnanjohtaja