6 maaliskuun, 2023 |

Porvoon kirjakeskus perii jälleen viivästyskorkoja maksetusta laskusta

Kuvan kirjat eivät liity tapaukseen.

Porvoon kirjakeskus / Waas Oy ovat lähettäneet maksumuistutuksia jäsenille

Edellisen kerran kirjeitä lähetettiin vuosi sitten. Kuntoutusyrittäjät neuvoi yrittäjiä tuolloin tässä artikkelissa. Itse asia ei ole vuodessa muuttunut miksikään ja toimintaohjeet ovat samat kuin aiemmassa viestissä: perusteettomat maksut on kiistettävä.

Oletettavasti kyse on nyt ainakin pääosin perintätoimista, joilla katkaistaan saatavan vanhentuminen. Vanhentumislain nojalla saatava vanhenee, jollei sitä kolmen vuoden sisään katkaista. Saatavan vanhentumisen katkaisu ei tee vielä saatavasta perusteltua tai oikeaa. Perintäkirjeissä saattaa olla saatavan summan lisäksi myös muuta sisältöä.

Keskeinen kysymys tapauksessa on se, mistä eräpäivästä on yritystä ja yrittäjää sitovasti sovittu. Waas:n väite yleisesti on, että laskuun kirjattu 14 päivän erääntymisaika olisi yritystä sitova. Jollei erillistä sopimusta eräpäivästä ole kuitenkaan tehty, erääntyy saatava 30 päivän kuluessa laskun lähettämisestä. Kuntoutusyrittäjien toimiston jäseniltä saaman tiedon mukaan tällaisia erillisiä erääntymisestä tehtyjä sopimuksia ei olisi asiassa esitetty, jolloin 30 päivän sisään maksettu lasku olisi siis maksettu ajoissa.

Myös nyt saaduista laskuista tai muistutuksista voivat jäsenet halutessaan olla yhteydessä Kuntoutusyrittäjien jäsennneuvontaan.