maaliskuu 22, 2021 |

Ravitsemusterapiaan verovapaasti henkilöstöetuna

Ravitsemusterapiaan verovapaasti henkilöstöetuna

Työnantajat ovat 1.1.2021 alkaen voineet tarjota työntekijöille verovapaana henkilöstöetuna terveydenhoitopalveluita. Tämä mahdollistaa fysioterapian liäksi myös esimerkiksi myös ravitsemusterapian tarjoamisen henkilökunnalle verovapaasti. Edun pitää olla työnantajan nimenomaisesti järjestämä.

Henkilöstöeduilla on merkittävä asema työntekijöiden rekrytoinnissa, sitouttamisessa, houkuttelemisessa, motivoinnissa ja työkyvyn ylläpitämisessä.

Henkilöstön tukeminen on 2021 alusta alkaen edullisempaa työnantajille: Lääkärin lähetettä ei enää tarvita varmistamaan verovapautta. Työterveyshuoltoakaan ei enää välttämättä tarvita mukaan, eikä Kela-korvattavuuskaan ole edellytys.

Uusi terveydenhuoltoetu on eri asia, kuin työterveyshuolto

Työnantajan pitää yksilöidä terveydenhuoltopalvelu. Verovapaaksi katsottavan terveydenhuoltojärjestelyn tulee perustua työnantajan kirjalliseen terveydenhoito-ohjesääntöön, työ- tai virkaehtosopimuksiin taikka vastaaviin asiakirjoihin (esimerkiksi työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelma), joissa järjestelyjen tai korvattavien tervey­denhuoltopalvelujen taso ja laajuus on määritelty.

Kuten muissakin henkilösöeduissa, työnantaja voi vähentää verotuksessaan kokonaisuudessaan järjestämästään ravitsemusterapiapalvelusta syntyneet kulut.

Henkilöstöetuna tarjottava ravitsemusterapia tuo ravitsemuksen ammattilaisen henkilöstösi käyttöön myös silloin, kun ravitsemusterapia ei sisälly työterveyshuollon sopimukseen, mutta työnantaja haluaa edistää henkilöstönsä työhyvinvointia hyvän ravitsemuksen keinoin.

Henkilöstölle hyvinvointietuna tarjottavan ravitsemusterapian määrää ei ole rajoitettu, eli tapaamiskertoja voidaan sopia asiakkaan todellisen tarpeen mukainen määrä. Verovapauden edellytyksenä on että etu on henkilökohtainen, ja kaikkien yrityksen työntekijöiden käytössä.

Työnantaja: Tarjoa henkilöstöllesi apua syömisen haasteisiin

Autamme henkilöstöäsi mm. saamaan hyvillä ruokavalinnoilla lisää vireyttä työpäivään ja huolehtimaan säännöllisesti ateriarytmistä myös etätyöpäivien aikana. Ravitsemusterapian hyötyjä ovat:

  • vireystila paranee
  • sairauspoissaolot vähenevät
  • työssä jaksaminen paranee
  • työstä palautuminen on nopeampaa
  • työhyvinvointi kasvaa
  • unen laatu paranee

Ravitsemusterapeutti voi ottaa asiakkaita vastaan läsnä tai etäyhteydellä. Kuntoutusyrittäjien jäsenten hyödynnettävissä on mallisopimuspohjia terapiasopimusten laadntaan työnantajien kanssa jäsensivuillamme.

Satu Grekin

Suomen Kuntoutusyrittäjät

ja

Kaisa Kähkönen

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Ravistamo Oy

kaisa@ravistamo.fi