24 tammikuun, 2023 |

Saanko toimia työnantajana? Kyllä, mutta vain luvan kanssa

Saanko palkata työntekijän? Kyllä, mutta vain jos olet hankkinut luvan – ilmoitus ei työntekijän palkkaamiseen riitä

Itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoitus antaa yksityiselle elinkeinonharjoittajalle oikeuden toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. Työntekijöitä ei apukäsiksi saa silloin palkata. Itsenäinenkin elinkeinonharjoittaja, eli ns. toiminimiyrittäjä voi hakea yksityisen tervedenhuollon toimilupaa. Elinkeinonharjoittajalle eli toiminimelle haetut luvat ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia. Yleensä lupaan päädytään vasta, kun yritystoimintaa siirretään yhtiömuotoiseksi.

Eduskunnan käsittelyssä on tällä hetkellä laki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, eli ns. valvontalaki. Lailla on tarkoitus uudistaa mm. yksityisestä terveydenhuollosta annettu lainsäädäntö, jolla on ikää jo yli 30 vuotta. Tuo vanha lainsäädäntö on kuitenkin edelleen voimassa ja se asettaa erityisesti toiminimiyrittäjille merkittäviäkin rajoituksia, kun yrittäjä haluaa palkata lisäkäsiä, eli esimerkiksi työsuhteisen terapeutin.

Työnantajana toimimisen edellytyksenä on yksityisen terveydenhuollon lupa

Yksityisen terveydenhuollon lupa edellyttää aina ainakin seuraavia asioita:

  • Terveyspalveluista vastaavan johtajan nimeämistä
  • Potilasasiamiehen nimeämistä
  • Toimitiloja
  • Toimitilojen lupatarkastusta
  • Lupamaksun maksamista, lupamaksu on aluehallintovirastojen luvissa 1000 euron luokkaa ja Valviran luvissa 2000-3000 €
  • Aluehallintoviraston lupa riittää silloin, kun yritys toimii yhden aluehallintoviraston aluella. Muussa tapauksessa vaaditaan valtakunnallista Valviran lupaa.

Lisäksi useamman toimipisteen toimijalta edellytetään yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelmaa. Lisätietoja toimiluvista löydät täältä.

Vastineeksi kaikista näistä, voi yriytys palkata työntekijöitä työsuhteeseen.

Itsenäisen terveydenhuollon ammatinharjoittajan ilmoitus on lupaa kevyempi menettely – yrittäjä on silloin ainoa henkilökunnan edustaja

Itsenäinen terveydenhuollon ammatinharjoittaja on aina ainoa y-tunnuksensa terveydenhuollon ammattilainen. Itsenäinen ammatinharjoittaja saa kyllä tilata omaan toimintaansa liittyviä palveluita alihankkijalta, kuten toiselta itsenäiseltä ammatinharjoittajalta tai myös osakeyhtiöltäkin, mutta alihankkijan henkilökunta on aina itsenäisen ammatinharjoittajan yhden hengen henkilöstöstä erillään. Terveydenhuollon itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoitus koskee aina toiminimeä, eli sitä ei voi milloinkaan tehdä osakeyhtiön nimissä.

Tämä ei kuitenkaan estä itsenäistä ammatinharjoittajaa laskuttamasta toimintaansa osakeyhtiön kautta, mutta tästä on ammatinharjoittajan ja osakeyhtiön sovittava aina erikseen.

Mistä tiedän, onko minulla voimassa lupa vai ilmoitus, vai onko kumpaakaan?

Jos olet kuntoutusyrittäjät ry:n varsinainen jäsen, on sinulla oltava itsenäisen terveydenhuollon ammatinharjoittajan ilmoitus tehtynä tai lupa myönnettynä. Kuntoutusyrittäjät tarkistaa jäsentensä lupa- ja ilmoitusasiat liittymisvaiheessa ja ilmoittaa mikäli niissä havaitaan puutteita. Ilman lupaa tai ilmoitusta voidaan jäsen kuitenkin hyväksyä ulkojäseneksi. Tästä kerrotaan myös hakemuksen tehneelle jäsenelle.

Luvan olemassaolon ja laadun voi tarkistaa THL:n koodistopalvelusta

Täältä linkistä löytyy THL:n rekisteripalvelu, jossa on mm. terveydenhuollon toimiluvat ja ammatinharjoittajien ilmoitukset.

”Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat” on relevantti rekisteri, silloin kun selvitetään, onko itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoitus voimassa. Suora linkki rekisteriin löytyy täältä.

Yhtiömuotoisten toimijoiden ja työnantajana toimivien toiminimiyrittäjien on löydyttävä ”THL – SOTE-organisaatiorekisteri” -osiosta. Suora linkki siihen löytyy tästä. Kannattaa huomata myös, että sote-organisaatiorekisteristä voi yritys löytyä myös sosiaalihuollon toimintailmoituksen perusteella. Sosiaalihuollon lupa ei kuitenkaan oikeuta toimiaan terveydenhuollon palveluntuottajana tai työnantajana!

Molemmista rekistereistä kannattaa suoran (nimi)haun sijaan hakea omia tietojaan klikkaamalla ensin ”Tarkennettu haku” ja sen jälkeen etsimällä sivun alalaidasta ”Y-Tunnus” kenttä ja syöttämällä pelkästään yrityksen Y-tunnus. Tämän jälkeen paina ”hae”. Y-tunnuksen syöttäminen on erittäin tarkkaa: edes välimerkkiä ei saa jättää Y-tunnuksen eteen, taakse tai väleihin.

Onnistuneen haun jälkeen ruudulla näkyvät yrityksen voimassa olevat toimipisteet ja vanhat toimipisteet harmaalla värillä.

Mitä teen, jos y-tunnustani ei löydy kummastakaan koodistopalvelun rekisteristä?

Ole viipymättä yhteydessä aluehallintovirastoon, joko puhelimitse tai vierailemalla Valviran ja avien yhteisessä verkkopalvelussa ja tee tarvittava lupahakemus tai vaihtoehtoisesti itsenäisen ammatinharjoittajan toimintailmoitus, jos olet yksin toimiva toiminimiyrittäjä. Terveyspalveluiden tarjoaminen ilman lupaa tai ilmoitus on rangaistava rikos.

Myös Kuntoutusyrittäjien jäsenneuvonta on terveydenhuollon lupa-asioissa jäsenten käytettävissä.