23 marraskuun, 2022 |

Saitko markkinaoikeudelta kuulemiskirjeen? Lue tämä!

Markkinaoikeus lähetti kuulemiskirjeen – mitä nyt?

Markkinaoikeuden lähettämä kuulemiskirje muille tarjoajille on osa eurooppalaista oikeusjärjestystä, jonka mukaan jokaiselle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä.

Kaikki kilpailutukseen jälkikäteen tehtävät muutokset vaikuttavat kilpailutukseen jo osallistuneisiin. Joko kilpailutus uusitaan kokonaan, tai sitten tarjoajia hyväksytään jälkikäteen yksi lisää. Ensimmäisessä muutos on toki suurempi: tarjoaja joutuu kokoamaan ja antamaan täysin uuden tarjouksen. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa sopijapuolia on yksi lisää, joka ainakin teoriassa pienentää kilpailutuksesta saatavaa etua, kun palveluntuottajia on samasta rahasta kilpailemassa vielä yksi lisää.

Ohessa muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä:

K: Mitä päätöstä kuulemiskirje mahtaa koskea?
V: Markkinaoikeuden kuulemiskirjeessä on mainittu valitettavasti vain asian diaarionumero markkinaoikeudessa sekä se, ketkä valitukseen ovat osallisina, joko kuultavina tai valittajana. Kyseessä oleva terapialaji saattaa käydä ilmi valituksesta, mutta ei välttämättä.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös selviää liitteenä olevan valituksen kohdasta, jossa kerrotaan muutoksenhaun kohteena oleva päätös ja sen Kelan diaarionumero sekä päiväämäärä. Kuntoutusyrittäjät on kirjannut tälle sivulle ne päätökset, joista valitus on syksyllä 2022 tehty. Sivulla on mainittu myös terapialaji ja vakuutuspiiri, jota päätös koskee. Vertaa valituksen diaarionumeroa sellaisen Kelan kilpailutuspäätöksen diaarionumeroon, jonka olet Kelalta saanut.

Muista päätöksistä valitusta ei ole tehty, ja valitusajat ovat niiden osalta myös ummessa.

K: Onko kuulemispyyntöön pakko vastata?
V: Ei ole pakko vastata. Kohteliasta on kuitenkin sähköpostitse ilmoittaa, että vastausta ei tällä kertaa anneta. Sitä ei ole välttämätöntä perustella.

K: Voinko kuulemisella vaikuttaa asian lopputulokseen puoltamalla tai kieltämällä?
V: Todennäköisesti kuulemisessa ei ole asian lopputulokseen suurtakaan vaikutusta. Kilpailutuksen laillisuuden ratkaisee kilpailutusmenettelyn hankintalainmukaisuus. Kuulemisessa voi toki tuoda esille oman näkemyksensä siitä, oliko kilpailutus laillisesti toteutettu vai ei.

K: Minulla ei ole Kelan sopimuksen kanssa ollut ongelmia. Vaatiiko kuuleminen minulta toimenpiteitä?
V: Ei vaadi, ellet halua ilmaista markkinaoikeudelle mielipidettäsi liitteenä olevasta valituksesta.

K: En saanut kuulemiskirjettä. Koskeeko asia minua?
V: Valitukset koskevat vain sitä kilpailutusta ja siihen liittyvää nimenomaista hankintapäätöstä, joka valituksessa tai kuulemiskirjeessä on mainittu. Tyypillisesti valitus koskee vain yhden vakuutuspiirin yhtä terapialajia. Jos et saanut kirjettä, asia ei luultavasti kosketa sinua.