maaliskuu 27, 2018 |

Selkäkipuasiakkaat tyytyväisiä fysioterapeuttien suoravastaanottoon

| 27.3.2018 Jyväskylän yliopisto

Kyselyyn vastanneista selkäkipuasiakkaista yli 80 % oli erittäin tyytyväisiä fysioterapeutilla käyntiinsä ja ilmoitti hyötyneensä fysioterapeutilla käynnistä paljon.

Fysioterapeuttien suoravastaanottokäytäntö on aloitettu jo useassa sairaanhoitopiirissä Suomessa. Ennen toiminnan aloittamista fysioterapeutit ovat suorittaneet vähintään 15 opintopisteen lisäkoulutuksen.

Asiakkaat pääsivät suoraan fysioterapeutin vastaanotolle, jossa fysioterapeutti tutki heidät ja antoi akuutin kivun hoito-ohjeet ja jatkossa myös opastuksen tutkimisessa löydettyjen toimintarajoitteiden korjaamiseen ja kunnon ylläpitoon niin, ettei kipu uusiutuisi.

Kolme kuukautta fysioterapeutilla käynnin jälkeen asiakkaille tehtiin kirjallinen kysely, jossa selvitettiin asiakkaan selkäkivun uusiutumista ja annettujen ohjeiden toteutumista.

Kyselytutkimus toteutettiin 150 selkäkipuasiakkaalle. Vastanneista (80/150) yli 80 %  oli erittäin tyytyväisiä fysioterapeutilla käyntiinsä ja ilmoitti hyötyneensä fysioterapeutilla käynnistä paljon. Sairauslomalla oli kyselyhetkellä vain yksi työikäisistä, työssä käyvistä henkilöistä.

Eira Karvosen fysioterapian väitöstutkimuksen osatyö: Karvonen E, Paatelma M ja Heinonen A: ”Asiakkaiden kokemuksia fysioterapeutin suoravastaanotolla käynnistä selkäkivun varhaisvaiheessa” on julkaistu Kuntoutus 3-4/2017 -lehdessä.

Lisätietoja:
TtM, fysioterapian opettaja Eira Karvonen, puh.040 5076405, eira.karvonen@kolumbus.fi