maaliskuu 11, 2019 |

Sote kaatui – Toimivat kuntoutuskäytännöt kaikkiin kuntiin turvattava

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n mediatiedote 11.3.2019


Suomen Kuntoutusyrittäjät ry pitää soten kaatumista viime metreillä erittäin harmillisena.  Suurimmat häviäjät ovat kansalaiset. Palvelujen tarve ei vähene yhtään. Kuntoutus onkin nousemassa ratkaisevaksi tekijäksi, kun haasteita ratkotaan. Palvelusetelien käyttöönotto ja fysioterapeutin suoravastaanotto ovat osoittautuneet käytännöiksi, joilla lyhennetään hoitojonoja ja vältetään vaivojen pitkittymistä. Molemmat voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvat työkalut ovat käytettävissä jo nyt ja ne on saatava käyttöön kaikissa kunnissa.

– On todennäköistä, että sote-valmistelu seuraavalla hallituskaudella joltakin pohjalta jatkuu. Näin massiiviseen uudistukseen on tuskin kuitenkaan mahdollisuuksia. Joka tapauksessa aikaa se vie. Kaikkien palveluntuottajien epävarmuus jatkuu ja uudistuksen kautta saatavat hyödyt siirtyvät entistä kauemmaksi, Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi toteaa.

Järven mukaan suurin häviäjä on palvelujen tarpeessa oleva kansalainen. Valinnanvapaus ja sen välineet olisivat tuoneet eri asiakasryhmiä tasa-arvoisempaan asemaan. Nyt asiakkaalla ei edelleenkään ole mahdollisuutta valita itse, kuka häntä hoitaa, ellei hän käytä siihen kokonaan omia varoja.

– Toivon, että valmistelussa seuraavalla vaalikaudella huomioidaan jo tehty työ eikä kaikkea aleta keksiä alusta. Kuntoutus on erinomainen esimerkki vaikuttavuudesta. Jonot lyhenevät ja terveydenhuollon kustannukset pienenevät, kun kuntoutus on oikea-aikaista. Niissä kunnissa, joissa palveluseteli ja fysioterapeutin suoravastaanotto on otettu työkaluiksi, on saatu syntymään selkeitä kustannussäästöjä. Kuntalaiset ovat tyytyväisiä nopeaan, työ- ja toimintakykyään tukevaan tehokkaaseen hoitopolkuun, Järvi korostaa.

Hän toteaa, että nyt kun sote-uudistus lykkääntyy, erityisesti kuntien paineet tuottaa kuntalaisille oikea-aikaisia ja riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja kasvavat entisestään.

– Monet kunnat ovat jo nyt vaikeuksissa. Siksi hallinnollisesti kevyt ja asiakkaille helppokäyttöinen palveluseteli pitää nyt ottaa käyttöön kaikissa kunnissa. Näin säästytään raskailta ja aikaa vieviltä kilpailutuksilta. Samalla mahdollistetaan kuntalaisille vapaus hakeutua myös pienten palveluntuottajien asiakkaiksi, Järvi muistuttaa.

Hyvä ja selkeä lainsäädäntö on mahdollistanut kunnille palveluseteleiden käyttöönoton kuntoutuspalveluihin jo vuodesta 2009 alkaen. Palvelusetelijärjestelmää on käytetty kuntoutussektorilla monissa kunnissa ja kuntayhtymissä kuitenkin kovin vähän, lähinnä paineenpurkajana ruuhkautuneissa palveluissa. Siellä, missä palvelusetelit ovat olleet aktiivisessa käytössä, kokemukset ovat lähes poikkeuksetta olleet hyviä: palvelujen saatavuus on parantunut, hoitoon pääsy on nopeutunut, asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja kustannussäästöjä on syntynyt.

– Kuntoutusta lähipalveluina tuottavia pk-yrityksiä ja ammatinharjoittajia löytyy joka kunnasta. Tuki- ja liikuntaelinoireisen tai mielenterveyden häiriöstä kärsivän nopea asiantuntijan arvioon ja hoitoon pääsy on tehokas tapa välttyä pitkiltä sairauslomilta, Järvi sanoo.

Kuntoutusyrittäjät on tehnyt yhdessä Kuntoutussäätiön ja Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n kanssa kuntoutusvetoomuksen, jonka tavoitteena on saada myös päättäjät tietoisiksi kuntoutuksen avulla saavutettavissa olevista hyödyistä.

– Kuntoutuksen ja ihmisten omaa terveysvastuuta tukevan varhaisen puuttumisen on aika päästä kärkihankkeeksi tulevaan hallitusohjelmaan, Hanna-Kaisa Järvi painottaa.

Kela-korvausta ei saa lakkauttaa ilman korvaavaa järjestelmää

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry korostaa, että erityisesti vähävaraisille kansalaisille tärkeää Kela-korvausta ei tule missään tapauksessa lakkauttaa ennen kuin korvaavia rahoitusmalleja on pilotoitu.

– Kela-korvaus on kutistettu niin pieneksi, että se ei alun perin tarkoitetulla tavalla pura julkiseen terveydenhuoltoon kohdistuvia paineita madaltamalla myös vähävaraisempien mahdollisuutta hakeutua halutessaan hoitoon yksityiselle sektorille julkiselle jonottamisen sijaan, Hanna-Kaisa Järvi sanoo.

Järvi toteaa, että ympäri maata toimivat kuntoutuksen palveluntuottajat tarjoavat tärkeitä, kansalaisten arvostamia lähipalveluita, joiden merkitys vain korostuu väestön ikääntyessä.

– Palvelusetelit ja fysioterapeutin suoravastaanotto ovat malleja, joiden avulla pienten kuntoutusyritysten ja ammatinharjoittajien muodostamaa palveluverkostoa voidaan hyödyntää niin, että kustannustehokkuus ja vaikuttava hoito kulkevat käsi kädessä. Tämä on erityisen tärkeää tässä ajassa, jossa kuntoutusta tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Lisätietoja:
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
Toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi, puh. 040 7547 728,  hanna-kaisa.jarvi@kuntoutusyrittajat.fi
Susanna Antikainen, kehitysjohtaja, puh. 050 512 5960. susanna.antikainen@kuntoutusyrittajat.fi

Kuntoutusvetoomus

Kuntoutus rakentaa hyvinvoivaa Suomea -tiedotustilaisuus

Toimivat kuntoutuskäytännöt kaikkiin kuntiin turvattava