kesäkuu 30, 2021 |

Sote-yrittäjäjärjestöt: Kela-korvaukset säilytettävä

Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusta uudistetaan, pitää asiakkaille taata jatkossakin mahdollisuus saada korvausta yksityiseltä sektorilta hankituista sote-palveluista. Muuten hoitojonot ja hoitovelka kasvavat entisestään, sanovat sote-alan yrittäjäjärjestöt.

Yksityisen terveydenhuollon korvaukset pitää säilyttää yksityiseltä hankittavissa terveydenhuollon palveluissa, vaativat Suomen Yrittäjät, Suomen Kuntoutusyrittäjät, Lääkäripalveluyritykset LPY, Silmäterveys ja näkeminen NÄE ja Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY vaativat.

Kelan sairausvakuutuskorvaukset ovat uhattuna, kun osana sote-uudistusta ollaan purkamassa terveydenhuollon monikanavarahoitusta. Monikanavarahoituksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rahoittamista useammasta eri lähteestä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama virkamiehistä koostunut työryhmä julkaisi juhannuksen alla raporttinsa terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamisesta. Siinä tarkastelun kohteena olivat sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset.

Työryhmän loppuraportti on lausuntokierroksella elokuun loppuun saakka. Lausuntokierroksen jälkeen asia viedään myöhemmin perustettavan parlamentaarisen työryhmän valmisteltavaksi.

Kelan sairausvakuutuskorvaukset pitää säilyttää yksityiseltä hankittavissa terveydenhuollon palveluissa, vaativat Suomen Yrittäjät, Suomen Kuntoutusyrittäjät, Lääkäripalveluyritykset ry, Silmäterveys ja näkeminen NÄE ja Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY.

– Jos monikanavarahoitusjärjestelmää puretaan, tilalle pitää rakentaa rahoitusjärjestelmä, joka turvaa asiakkaille mahdollisuuden hakeutua hoitoon sinne, missä palveluja on saatavilla, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Nykyisillä Kela-korvauksilla on iso merkitys. Ne pienentävät asiakkaan kustannuksia yksityisen sektorin palvelujen käytöstä. Ilman Kela-korvauksia jäädään jonottamaan julkisen sektorin palveluja ja hoitovelka kasvaa entisestään, vaikka palvelua olisi sujuvasti saatavilla yksityisiltä toimijoilta, Lääkäripalveluyritysten Ismo Partanen havainnollistaa.

Kela-korvausten poisto vaikeuttaisi syrjäseuduilla asuvien ja pienituloisten elämää

Kela-korvausten tasoa on supistettu merkittävästi vuoden 2015 jälkeen. Supistaminen ei ole vähentänyt palvelujen käyttöä, mutta se on lisännyt asiakkaan itse maksettavaa osuutta. STM:n työryhmän raportin mukaan Kela-korvausten poisto heikentäisi palvelujen saatavuutta erityisesti reuna-alueilla asuvien ja heikommin toimeentulevien kohdalla.

– Meillä pitää tulevaisuudessakin olla mekanismi, jolla yhteiskunta turvaa pääsyn hoitoon kohtuullisilla kustannuksilla. Julkisen sektorin palveluihin ei tällä hetkellä pääse kohtuullisessa ajassa eikä sote-uudistus ole tuomassa tähän muutosta, ei ainakaan nopeasti, toteaa toiminnanjohtaja Satu Grekin Suomen Kuntoutusyrittäjistä.

Yrittäjäjärjestöt muistuttavat, että Suomessa on noin 18 000 sote-alan yritystä ja niissä noin 80 000 työntekijää valmiina palvelemaan hoitoa tarvitsevia asiakkaita.