3 tammikuun, 2024 |

Soteri on avattu ja maksut vahvistettu 2024-2025

Päivitys 28.2.2024: Avin Soteri-asioinnin hinnasto löytyy tästä linkistä.

Soteri on avattu – palveluntuottajat voivat laittaa lupamuutoksia vireille

Valvira uutisoi, että Soteri-rekisteri on nyt avattu. Palveluntuottajat voivat tehdä muutosilmoituksia tai rekisteröintihakemuksia. Soteri-rekisteröinnit korvaavat aiempien vuosien itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoituksen sekä palveluntuottajan luvan.

Soteri-rekisteriin pääsee tältä sivulta.

Vuosien 2024-2025 sote-valvontalain mukaiset rekisteröintimaksut on päätetty

Päätökset jakautuvat aluehallintoviraston alueella toimivien maksullisiin rekisteröinteihin ja valtakunnallisten Valviran rekisteröintien maksuihin.

Voit lukea maksuhinnastoista myös suoraan asetuksesta oheisia linkkejä käyttäen:

Aluehallintovirastojen maksut perustuvat tähän valtioneuvoston asetukseenValtioneuvoston asetus VM/2023/62.

Valviran rekisteröintimaksut perustuvat puolestaan tähän Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 1281/2023.

Hintoja ei ole vielä päivitetty avin tai Valviran sivuille, mutta ne lisätään alkuvuoden aikana.

Kuntoutusyrittäjien alustavia poimintoja maksuista

Maksut koostuvat rekisteröinnin tapaan aina kahdesta osasta: palveluntuottajan rekisteröinnistä sekä palveluyksikön ja tämän palvelupisteiden rekisteröinnistä. Alla olevian poimintoja tulee pitää suuntaa antavina. On mahdollista, että palveluntuottajien hinnoitteluun sisältyy poikkeuksia, jotka eivät asetustekstistä ensisilmäyksellä ilmene.

Aluehallintovirastot ja Valvira siirtävät myöhemmin asetusten mukaiset maksut omaan hinnastoonsa. Alla olevia esimerkkejä on pidettävä näin ollen alustavana ja suuntaa antavana.

Hox vanhat palveluntuottajat! Ennen 1.1.2024 tehdyt ilmoitukset ja luvat muutetaan uuden lain mukaisiksi rekisteröinneiksi viran puolesta ja maksutta.

Aluehallintoviraston maksuesimerkit

Kaikki alla olevat esimerkit (myös Valviran) koskevat sähköistä asiointia. Jos hakemus laitetaan vireille muussa kuin sähköisessä asiointijärjestelmässä (eli muualla kuin Soterissa, esimerkiksi paperitse, puhelimitse tai sähköpostitse) ovat maksut alla esitettyä korkeampia. Aluehallintoviraston maksut ovat Valviran maksuja pienempiä. Aluehallintoviraston rekisteröinti riittää, jos yritys tai yrittäjä toimii vain yhden aluehallintoviraston alueella.

Maksut koskevat vain palveluntuottajaa, joka tuottaa sosiaali- tai terveyspalveluita. Jos tuottaa sekä sosiaali- että terveyspalveluita, ovat palveluyksikköjen maksut korkeampia.

Yksinyrittäjä toiminimellä:
– palveluntuottajan rekisteröinti 260 €
– palveluyksikön rekisteröinti 260 €
Yhteensä 520 €*

*Aluehallintoviraston asetuksessa on mainittuna yksinyrittäjän 260 € maksu per palvelupiste, jos palveluyksiköitä on vain yksi ja rekisteröinti tehdään sähköisesti. Myöhemmin avin hinnastosta selvinnee, tarkoitetaanko tällä palveluyksikön (800 €) rekisteröinnin lisäksi tulevaa hintaa vai onko kyse yksinyrittäjille edullisemmasta palveluyksikön rekisteröinnistä. Jos kyse on yksinyrittäjän edullisemmasta rekisteröinnistä, mitä pidän todennäköisenä, maksaisi yksinyrittäjän rekisteröinti 260 + 260 € eli yhteensä 520 €. Muussa tapauksessa rekisteröinti on 260 + 800 € eli 1060 €. Tämä tieto täsmentynee avin hinnastosta myöhemmin.

Osakeyhtiö, jonka hallinnossa (hallitus) on vähintään kaksi henkilöä:
– palveluntuottajan rekisteröinti 530 €
– palveluyksikön rekisteröinti 800 €, enintään viisi palvelupistettä
Yhteensä 1330 € (yksinyrittäjälle 790 €)

Osakeyhtiö, jonka hallinnossa (hallitus) on vähintään 3-4 henkilöä:
– palveluntuottajan rekisteröinti 740 €
– palveluyksikön rekisteröinti 800 €
Yhteensä 1540 €

Esimerkit koskevat yhden aluehallintoviraston alueella toimivia palveluntuottajia, joilla on palveluyksikkö, jossa on enintään viisi palvelupistettä.

Valviran maksuesimerkit

Seuraavat esimerkit koskevat sähköistä asiointia. Jos hakemus laitetaan vireille muussa kuin sähköisessä asiointijärjestelmässä (Soterissa) ovat maksut hieman korkeampia. Valviran maksut ovat aluehallintovirastojen maksuja suurempia. Aluehallintoviraston rekisteröinti riittää, jos yritys tai yrittäjä toimii vain yhden aluehallintoviraston alueella. Muussa tapauksessa tarvitaan Valviran rekisteröinti.

Yksinyrittäjä toiminimellä:
– palveluntuottajan rekisteröinti 360 €
– palveluyksikön rekisteröinti 950 €, enintään viisi palvelupistettä
Yhteensä 1310 €

Osakeyhtiö, jonka hallinnossa (hallitus) on korkeintaan kolme henkilöä:
– palveluntuottajan rekisteröinti 750 €
– palveluyksikön rekisteröinti  950 €, enintään viisi palvelupistettä
Yhteensä 1700  €

Osakeyhtiö, jonka hallinnossa (hallitus) on vähintään 4 henkilöä:
– palveluntuottajan rekisteröinti 1100 €
– palveluyksikön rekisteröinti 950 €
Yhteensä 2050 €