5 maaliskuun, 2024 |

Soterin asiakirjat ja muita pakollisia asiakirjoja lisätty

Soterin uudet asiakirjat ja muita pakollisia asiakirjoja lisätty jäsenisivuille

Kuntoutusyrittäjien jäsensivujen lomatietopankkiin pääsee kirjautumisen jälkeen tästä linkistä. Jos et pääse kirjautumaan jäsensivuille, olethan yhteydessä toimistoon esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen info@kuntoutusyrittajat.fi

Jäsensivuille on tänään päivitetty tai lisätty seuraavia Soteri-rekisteröinnissä tarvittavia pakollisia malleja tai linkkejä malleihin:

Soteri-rekisteröinnin yhteydessä kaikilta yrittäjiltä kysytyt asiakirjat

  • Omavalvontasuunnitelman tilapäinen malli 20.12.2024
  • Tietoturvasuunnitelma ja liitteet
  • Valmius ja jatkuvuudenhallintasuunnitelman malli
  • Pelastuslain 15 §:n mukaisen pelastussuunnitelman laatii kiinteistön omistaja (esimerkiksi taloyhtiö), joten Kuntoutusyrittäjillä ei ole tälle erillistä mallia. Pelastuslain 19 §:n tarkoittama poistumisturvallisuusselvitys ei nähdäksemme ole avoterapiaa tuottavissa kuntoutusyrityksissä lain mukaan pakollinen, mutta poistumisturvallisuusselvitykselle on olemassa kuitenkin sivuilla ladattava yksinkertainen malli.
  • Soterin kysymää lääkelain mukaista lääkehoitosuunnitelmaa ei tarvita yrityksissä, joissa ei käsitellä lääkkeitä.
  • Tietosuojavastaavan nimittäminen ei ole pienissä sote-alan yrityksissä enää aina pakollista. Isommissa (yli 10-20 hengen) yrityksissä tietosuojavastaava tulisi nimittää ja myös ilmoittaa tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Lisäksi sivuille on lisätty yritystoiminnan tueksi

  • Oikaisuvaatimusmalli Kelan hylkäämälle kuntoutustilitykselle
  • Yrityksen asiakkaille tulostettavaksi lakisääteinen potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tiedotemalli