8 tammikuun, 2024 |

Soterin yhteystiedot ovat myöhemmin julkisia, ellei yrittäjä piilota niitä

Soterin yhteystiedot ovat julkisia, ellei yrittäjä tai vastuuhenkilö piilota niitä

1.1.2024 voimaan tulleen Sote-valvontalain mukaisesta Soteri-rekisteristä tullaan alkuvuoden aikana muodostamaan julkinen tietopalvelu kansalaisten käyttöön. Julkinen tietopalvelu perustuu sote-valvontalain 14 §:n.

Samaisen lakipykään perusteella yritys tai yrittäjä voi perustellusta syystä piilottaa yhteystietonsa. Tämä pitää kuitenkin erikseen tehdä Soterissa.

Julkisen tietopalvelun tarkemmsta julkaisuajankohdasta ei ole tietoa. Jos Soteri pyytää perustetta tietojen julkaisun epäämiselle, kelpaa perusteeksi se, että osoite on esimerkiksi yrittäjän tai vastuuhenkilön kotiosoite. Näin voi olla erityisesti sellaisilla toimitilattomilla yrittäjillä, jotka tekevät pelkästään kotikäyntejä.

Kuntoutusyrittäjät kysyi tietojen piilottamisesta Soterista. Vastaus kokonaisuudessaan ohessa

Hei,

Soteri-rekisteristä tietoja pääsevät katsomaan tällä hetkellä vain valvontaviranomaiset.

Soterista tullaan julkaisemaan siirtämään tietoja julkiseen tietopalveluun. Valvontalain mukaan palveluntuottaja voi perustellusta syystä kieltää tietojensa julkaisemisen.

Valvontalain hallituksen esityksessä todettu: Perusteltu syy olisi esimerkiksi silloin, kun yksityisen elinkeinonharjoittajan kaupparekisteriin merkitty osoite on hänen kotiosoitteensa taikka kun kysymyksessä on lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita varten tarkoitettu turvakoti tai paperittomille henkilöille terveydenhuollon palveluja tarjoava klinikka.

Olettaisin, että viranomaiset tulevat tämän varmistamaan Valverista Soteriin siirrettyjen toimijoiden osalta.

Soteri asioinnissa on tätä koskeva kohta