maaliskuu 7, 2021 |

Hae kunnaltasi korvaus henkilösuojainkuluista!

Kuntien korvattava suojaimet yksityisille, sillä valtio korvaa ne kunnille

Kuntoutusyrittäjät muistuttaa jäsenyrityksiä hakemaan korvausta omasta kunnasta henkilösuojainkuluista. Kunnat ovat saaneet valtiolta koronaan liittyvää rahoitusta. Varat on tarkoitettu kaikkien kustannusten kattamiseen, mitkä liittyvät kuntien järjestämisvastuulla olevan tehtävän hoitamiseen. Käytännössä yrityksen kannattaa tehdä omalle kunnalle yksilöity, euromääräinen vaatimus kulujen korvaamisesta. Euromäärän on syytä perustua vaatimuksessa esitettävään arvioon. Vielä toistaiseksi suojainkustannuksiin ei sovelleta kaavamaista korvausperustetta kunnissa, vaikka Kela jo näin tekee. Kuntoutusyrittäjät on vaatinut kaavamaista korvausperutetta myös kuntiin.

Kuntia on ohjattu korvaamaan myös yritysten kulut, mutta käytännössä kuntien käytännöt poikkeavat toisistaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa kuntia korvaaman suojainkulut. Kela maksaa tällä hetkellä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajille 3 € kertakorvauksen suojaimista (psykoterapiassa 2 €). Mikäli tämän kuntainfon perusteella saatte kunnilta tai sairaanhoitopiireiltä samankaltaista viestiä esimerkiksi kotiin vietävien kunnallisten kuntoutuspalveluiden osalta, pyydämme kertomaan kuntoutusyrittäjien toimistolle. Meille saa kertoa myös jos korvauksia ei kunnassa näy tai kuulu.  
 
Korvauksen olisi syytä olla samaa tasoa kuin Kelan maksamien suojainkorvausten, sillä kulut ovat samoja. THL:n ohjeiden mukaan suojaimia tulee käyttää erityisesti haavoittuvien asiakasryhmien sekä kotiin vietävien vanhus- ja vammaispalveluiden yhteydessä. 
 
STM:n tiedote aiheesta löytyy täältä. Valtio korvaa kuntien kulut täysimääräisesti. 

Kelan maksamista terapian suojainkorvauksista löytyy tiedote täältä.