helmikuu 25, 2021 |

Tartuntatautilain mukaiset rajoitustoimet alueittain – tilojen käytössä mahdollistettava turvavälit

Aluehallintovirastoille on 22.2.2021 alkaen tullut, määräaikaisen koronaviruspandemian vuoksi säädetyn lakimuutoksen nojalla, mahdollisuus velvoittaa yksityisiä elinkeinonharjoittajia, yrityksiä ja yhteisöjä huolehtimaan siitä, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää laissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa. 

Aluehallintovirastot ovat omilla sivuillaan kertoneet, että elinkeinonharjoittajan tai yrityksen tulisi huolehtia siitä, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Lain sanamuodon ja Avin päätöksen mukaisesti kyse on siitä, että asiakkaille on annettava tähän tosiasiallisesti mahdollisuus. 

 Määräystä sovelletaan jos tilassa on asiakkaita yli 10 – henkilökuntaa ei lueta lukuun 

Määräystä ei kuitenkaan sovelleta tiloihin, joissa asioi enintään 10 asiakasta tai osallistujaa. Henkilökuntaa ei lueta tähän lukuun. Enintään 10 asiakkaan tiloissa tulee kuitenkin huolehtia hygieniasta ja turvaväleistä voimassa olevien suositusten mukaisesti. 

Mikäli asiakkaita tai toimintaan osallistuvia on samassa tilassa yli 10, tulee yrityksen, yhteisön tai toiminnanharjoittajan laatia suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. 

Lähikontakti on määritelty laissa seuraavasti: lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. 

 

Mallipohjaa suunnitelmasta ei ole vielä 

Aluehallintovirastot eivät ole tähän mennessä vielä julkaisseet mallipohjaa lain edellyttämästä uudesta suunnitelmasta. Ravintoloista vastaava suunnitelma on julkaistu jo aikaisemmin, ja oletettavaa on, että uuden suunnitelman tulisi olla samankaltainen. Ravintoloiden mallipohjaan voi tutustua tästä 

Koronaviruksen torjuntaan keskittyvät toimet sinänsä ovat varmasti hyvin samankaltaisia riippumatta siitä, minkälaista toimintaa yrityksessä harjoitetaan. Keskiössä ovat joka tapauksessa käsihygienia ja turvavälit.