huhtikuu 26, 2022 |

Terapiayrittäjät huolissaan Kelan asiakkaiden lyhennetyistä ja vähennetyistä käyntimääristä: “Kelan kuntoutuksella on huolestuttava suunta”

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenkyselyssä noin kaksi kolmesta vastaajasta on samaa mieltä väitteestä, että asiakkaiden terapiakäyntien määrää on vähennetty ja lyhennetty. Huolestuttava suunta Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa näkyy lisäksi siinä, että Kelan päätöksenteko on huomattavasti hidastunut. Jäsenkysely toteutettiin joulukuussa 2021 kaikkien Kelan vakuutuspiirien alueella kuntoutuspalveluja tarjoavissa jäsenyrityksissä. Vastanneita yrityksiä oli yhteensä 124.

Kela on selvästi lyhentänyt ja vähentänyt asiakkaiden käyntimääriä

72 % Kuntoutusyrittäjien jäsenkyselyyn vastanneista on täysin tai osittain sitä mieltä, että Kelan terapiapäätöksissä asiakkaan terapiakäyntien kokonaismäärää on vähennetty.

64 % Kuntoutusyrittäjien jäsenkyselyyn vastanneista taas on täysin tai osittain sitä mieltä, että kuntoutujille myönnettävien terapiakertojen kestoa on lyhennetty. Tämä näkyy esimerkiksi yhden terapiakerran pituuden nipistämisenä aiemmasta 60 minuutista 45 minuuttiin.

Yrittäjät raportoivat, että Kela on selvästi lyhentänyt ja vähentänyt asiakkaiden käyntimääriä. Kela ei myöskään tunnu kunnioittavan kuntoutusta arvioivien työryhmien kuntoutussuunnitelmiin kirjattua näkemystä asiakkaan kuntoutuksen tarpeesta. Kelan kuntoutuspäätös perustuu aina julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan kuntoutujan oman hakemuksen ohella.

”Tuntuu, että kuntoutuksen tuloksilla tai niillä arjen taidoilla, joita ylläpidetään kuntoutuksella, ei ole enää merkitystä. Katsotaan vain, kuinka kauan sairastumisesta on kulunut aikaa, ja sen perusteella hylätään terapiahakemus. Kuntoutujat ovat tehneet Kelalle valituksia tämän vuoksi, ja aikaa on mennyt valitusten liitteiden kirjoittamiseen. Kelalla ja sen myötä Suomen kuntoutuksella on huolestuttava suunta”, kerrotaan jäsenkyselyn palautteissa.

Kuka saa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta?

Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena tehdään fysio-, toiminta-, puhe-, musiikki-, allas-, psyko-, ratsastus- ja kuvataideterapiaa. Oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen täyttyy hakijan ollessa alle 65-vuotias henkilö, jolla on vamman tai sairauden vuoksi haasteita omassa arjessaan ja erilaisiin aktiviteetteihin osallistumisessa. Kuntoutuksen tarpeen tulee kestää vähintään vuosi, ja siihen pääseminen edellyttää julkisessa terveydenhuollossa laadittavaa kuntoutussuunnitelmaa.

”Kuntoutuspäätökset viipyvät”, sanoo kaksi kolmesta kuntoutusyrityksestä 

Myös Kelan päätöksenteon hitaus huolettaa yrittäjiä. Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista kuntoutusyrittäjistä on täysin tai osittain sitä mieltä, että terapiapäätöksiä annetaan entistä hitaammin.

”Yksikään Kelan päätös ei ole tullut viimeisen yhdeksän kuukauden aikana ajallaan”, toteaa eräs yrittäjä kyselyn avovastausosuudessa.

Suomen Kuntoutusyrittäjät vaatii päätöksenteon nopeuttamista.

“Käytännössä viipyminen tarkoittaa esimerkiksi, että päätös kuntoutuksesta ajalle 1.5. – 30.9. saapuu vasta elokuussa. Tällöin joko asiakas on ollut vailla hänelle kuuluvaa kuntoutusta yli kolmen kuukauden ajan, tai yritys on voinut jatkaa kuntouttamista omalla taloudellisella riskillään. Kela ei myöskään automaattisesti kerro yritykselle, mikäli asiakkaan kuntoutuspäätös onkin ollut kielteinen”, sanoo Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja Satu Grekin.

Ruuhkaisimmilla terapia-aloilla, kuten puheterapiassa, ovat ongelmana myös niin sanotut tyhjänä odottavat asiakaspaikat. Kelan edellyttäessä kuntoutujalta palveluntuottajan nimeämistä jo kuntoutusta haettaessa, voi päätöksen viivästyessä mennä useita kuukausia, jolloin yrittäjä joutuu pitämään asiakaspaikkaa varattuna ottamatta tilalle muita kuntoutujia.

“Päätösten viivästyminen lisää kuntoutusjärjestelmän hukkakäyntiä, joka johtuu Kelasta. Erityisesti puheterapiaan pääsy on siten vaikeutunut, mutta ongelma on sama kaikissa terapiamuodoissa, joiden tuottajista alueella on pulaa”, Grekin jatkaa.

“Ihmisen toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on tärkeä satsaus koko yhteiskunnalle. Siksi nämä asiat on laitettava kuntoon.”

Kela kilpailuttaa parhaillaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajat kaikissa vakuutuspiireissään. Kilpailutuksen voittaneet yritykset sitoutuvat ottamaan Kelan asiakkaat vastaan vuoden 2026 loppuun saakka.

Tiedote on julkaistu myös epressi.com -portaalissa.