syyskuu 10, 2019 |

Terveyspalvelualan järjestöt: Palvelusetelit hyötykäyttöön

Terveyspalvelualan järjestöt: Palvelusetelit hyötykäyttöön

Yrittäjätoimialajärjestöt Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Lääkäripalveluyritykset ry ja Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry vetoavat Kuntamarkkinoille kokoontuviin kuntapäättäjiin, että palvelusetelijärjestelmiä kehitetään ja otetaan laajasti käyttöön myös terveyspalveluissa. Aikaisemmat palvelusetelikokemukset ovat osoittaneet, että setelimalli on niin asiakkaan, sote-palveluiden järjestäjän kuin yrittäjienkin kannalta toimiva ja tehokas tapa järjestää ja tuottaa sote-palveluita. Palvelusetelimallin käyttöönotto mahdollistaa terveyspalveluiden säilymisen lähipalveluina ja myös pienillä paikkakunnilla.

– Kuntien kannattaa hyödyntää palveluseteleitä huomattavasti nykyistä laajemmin. Kansalaiset pääsevät nopeammin hoitoon ja kustannussäästöjä syntyy, kun yritykset toimivat julkisen palvelutuotannon kirittäjinä. Lainsäädäntö on mahdollistanut kunnille palveluseteleiden käyttöönoton sote-palveluissa jo vuodesta 2009 alkaen, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi muistuttaa.

Toimialajärjestöt harmittelevat, että palvelusetelijärjestelmiä on käytetty monissa kunnissa ja kuntayhtymissä kovin vähän, lähinnä paineenpurkajana ruuhkautuneissa palveluissa. Siellä, missä palvelusetelit ovat olleet aktiivisessa käytössä, kokemukset ovat olleet lähes poikkeuksetta hyviä: palveluiden saatavuus on parantunut, hoitoon pääsy on nopeutunut, asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja kustannussäästöjä on syntynyt.

– Sote-uudistuksen pitkittyminen on aiheuttanut joissakin kunnissa tilanteita, joissa terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa tehdyt ostosopimukset ovat sote-ratkaisua odoteltaessa katkolla. Kuntien kannattaisikin juuri nyt ottaa käyttöön hallinnollisesti kevyt ja asiakkaille helppokäyttöinen palveluseteli. Palveluseteleitä käyttämällä säästytään usein raskailta ja aikaa vieviltä kilpailutusprosesseilta. Samalla mahdollistetaan palvelutuotannon säilyminen monipuolisena kaikkialla Suomessa, Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo.

Sote-uudistusta odotellessa kunnat ja kuntayhtymät voisivat edelleen kehittää terveyspalveluitaan tasa-arvoisemmiksi ja kustannustehokkaammiksi. Jo nykyinen palvelusetelilainsäädäntö antaa tälle kehitykselle hyvät lähtökohdat.

– Tulevasta sote-hallintomallista riippumatta uskon, että palveluiden saatavuuden turvaamiseksi tullaan päätymään malliin, jossa palvelusetelillä on keskeinen rooli. Se on toimiva väline kytkeä yksityiset terveyspalvelut osaksi julkista palvelutuotantoa ja varmistaa näin palveluiden saatavuus, NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast sanoo.

Toimialajärjestöt toteavat, että sote-uudistuksen taustatekijät ovat edelleen samat: palveluiden tarve kasvaa väestön ikääntyessä ja taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Nämä aiheuttavat julkiselle sektorille suuria haasteita jo nyt, tulevaisuudesta puhumattakaan. Yksityisen sektorin palveluntuottajien tarjoamia mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi.