lokakuu 28, 2021 |

Tietosuojavaltuutetun toimistolta kannanotto: potilastiedot tulee saada maksutta

Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedotteen mukaan apulaistietosuojavaltuutettu on 15.10.2021 tehnyt päätöksessä, jossa otettiin kantaa röntgen- ja magneettikuviin, joista sairaanhoitopiiri oli perinyt maksun potilaalta.

Potilas oli pyytänyt saada pääsyn omiin henkilötietoihinsa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tarkastusoikeuden perusteella. Tarkastusoikeuden käyttämisen on pääsääntöisesti oltava rekisteröidylle eli asiakkaalle maksutonta. 
 
Kuntoutusyrittäjien näkemyksen mukaan päätöstä voi soveltaa samoin perustein myös asiakkaille kirjoitettuihin lähetteisiin, sillä lähete röntgen- ja magneettikuvien tapaan henkilötietoa sisältävä dokumentti. 
 
Käytännössä on esiintynyt tilanteita, joissa asiakas ei ole erillisestä pyynnöstä huolimatta saanut mukaansa esimerkiksi fysioterapiaan kirjoitettua lähetettä, mikäli on halunnut jatkohoitonsa toteutettavan muuallaFysioterapialähete on edellytyksenä hoidosta maksettavan sv-korvauksen saamiseen. Nyt annettuun päätökseen nojaten asiakas voi jatkossakin vaatia lähetettä mukaansa maksutta.