15 maaliskuun, 2022 |

Toimintakykytiedon kerääminen ja hoidon vaikuttavuus Navisec Healthin avulla

Kaupallinen yhteistyö

Toimintakykytietoa kootaan asiakkaalta kaikissa hoitoprosessin vaiheissa useiden eri ammattilaisten toimesta. Toimiva sähköisen asioinnin palvelu, joka integroituu käytettyyn potilastietojärjestelmään mahdollistaa helposti hyödynnettävän toimintakykytiedon kokoamisen ja kirjaamisen sähköisesti.

Navisec Health on terveyden- ja sosiaalihuollon toimijoille ja heidän asiakkailleen suunnattu palvelu viestintään ja kommunikointiin sekä etäkuntoutuksen toteuttamiseen. Navisec Health toimii hyvin erillisenä ohjelmana ja työkaluna, mutta se on myös mahdollista liittää olemassa oleviin tietojärjestelmiin. Palvelussa on valmis liitäntä Diarium potilastieto-ohjelmaan.

Asiakkaan omien näkemysten ja kokemusten ilmaisemista tulee tukea toimintakykytiedon keräämisessä. Navisec Health sopii loistavasti tähän tarkoitukseen, sillä se on suojattu ja tietoturvallinen alusta, joka täyttää Valviran vaatimukset arkaluonteisen potilastiedon käsittelystä ja välittämisestä.

Sähköiset lomakkeet mahdollistavat helpon ja monipuolisen tiedonkeruun. Lomakkeiden täyttöpyynnöt voidaan lähettää asiakkaalle viestillä tai automatisoida suunnittelutyökalulla. Tällöin vastaanottoaikaa ei kulu lomakkeen täyttämiseen, mutta niiden avulla voidaan saada asiakkaan tuottama tieto ammattilaisen työn tueksi. Navisec Health palvelussa on laaja valikoima valmiita lomakepohjia. Lomake-editorin avulla on mahdollista luoda itse helposti mittareita ja toimintakykytiedon keräämisessä tarvittavia kysely-, itsearvio- sekä palautelomakkeita. Kaava-toiminnon voi määrittää laskemaan lomakkeen tunnusluvut automaattisesti. Eräs Navisec Healthin käyttäjä on kommentoinut, että työaikaa säästyy noin 15 minuuttia yhtä lomaketta kohden, kun pisteiden manuaalista laskemista ei enää tarvitse tehdä.

Navisec Healthin lomakkeilla kerättyjen tunnuslukujen kirjaaminen Diarium potilastietojärjestelmään on helppoa. Diariumin puolella on mahdollista nähdä pikanäkymässä asiakkaan viestit sekä täytettyjen lomakkeiden tunnusluvut. Siitä ne on helppo siirtää osaksi asiakkaan potilaskertomuksen toimintakykymerkintää.

Navisec Healthin PRO-versio mahdollistaa lisäksi lomakkeiden tunnuslukuihin pohjautuvan raportoinnin. Raportoinnissa voi hakea yhteenvedon yksilön tai suuremman joukon tuloksista. Raporttien tiedot on myös mahdollista viedä jatkokäsiteltäviksi lataamalla ne csv-tiedostona Navisec Healthista. Raportit mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan ja visualisoinnin. Raporteilla voi seurata hoidon vaikuttavuutta ja tieto vaikuttavuudesta voidaan jakaa graafina esimerkiksi asiakkaalle itselleen. Hoidon vaikuttavuus on valitulla toimintatavalla aikaansaatua muutosta suhteessa tilanteeseen, jossa toimintaa ei olisi toteutettu lainkaan.

Ennalta sovitulla tavalla ja systemaattisesti tehty arviointityö ja tiedonkeruu tuovat arvokasta tietoa koko terveydenalan yrityksen toiminnan tuloksellisuudesta sekä yksittäisen terapeutin toiminnasta. Vaikuttavuuden seurannan mittarit tulee valita huolellisesti vastaamaan  yrityksen tavoitteisiin.

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä. Navisec Health mahdollistaa toimintakykytiedon keräämisen lisäksi useita muitakin kuntoutusta tukevia toimintoja, kuten etäkuntoutuksen toteuttamisen videopuheluiden avulla, dokumenttien luomisen ja sähköisen allekirjoituksen sekä kuntoutusta tukevan materiaalin laatimisen ja jakelemisen asiakkaille harjoitteiden ja kurssien muodossa. Navisec Health on monipuolinen, useiden eri alan ammattilaisten käyttämä palvelu, jonka avulla voi tukea asiakkaita osallistumaan aktiivisesti omaan kuntoutukseensa.

Haluaisitko kuulla lisää Navisec Healthista? Tutustu palveluun tilaamalla maksuton esittelyvideo.

Artikkeli on julkaistu yhteistyössä Navisec Healthin kanssa.