marraskuu 20, 2020 |

Työnantajalle esitetään korvausvelvollisuutta kaikista kilpailukieltosopimuksista

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen kilpailukieltosopimusten muutoksista 12.11.2020. Muutos velvoittaa työnantajia maksamaan työntekijöille palkkaan perustuvaa korvausta, mikäli työsopimuksen jälkeisestä kilpailukiellosta on sovittu työsopimuksessa. Muutos tulisi voimaan 1.1.2022. 

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n työsopimuslomakkeen mallissa on ollut kilpailukieltolauseke useita vuosia. Lomakkeeseen on nykyisellään kirjattu, missä tilanteessa kilpailukieltolauseketta voidaan käyttää, mutta vanhemmissa lomakkeissa tällaista ehtoa ei välttämättä ole.

Kilpailukieltolausekkeen tarpeellisuus nykyisissä työtehtävissä on syytä arvioida viimeistään ennen lain voimaantuloa. 

Lakiin on tulossa työnantajalle uutena mahdollisuutena myös tilaisuus irtisanoa kilpailukieltosopimus jo työsuhteen aikana. Tällöin tulisi noudattaa irtisanomisaikaa, joka olisi kolmasosa kilpailukieltosopimuksessa sovitusta rajoitusajasta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. 

Kuntoutusyrittäjät ry opastaa jäseniään kilpailukieltosopimukseen liittyvissä asioissa ja toimittamaan jäsenistölle myös kilpailukieltosopimuksen irtisanomisen mallin ennen lain voimaantuloa.