marraskuu 20, 2020 |

Uusi asiakastietolaki etenee eduskuntaan

Eduskunta käsittelee parhaillaan uutta asiakastietolakia. Sen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2021. 

 Uusi laki muuttaa Kanta-arkiston kautta jaettavien potilastietojen perusteita ja edellyttää että asiakkaille tehdään uusi informointi. Vanha Kanta-informointi ei siten enää jatkossa riitä. Kela järjestää uudesta Kanta-informoinnista ja muista muutoksista koulutuksen tammikuussa 2021.

11.1.2021 järjestettävän asiakastietolain muutoksista kertovan etäkoulutuksen ilmoittautuminen päättyy 7.1.2021. Koulutus on maksuton.  

Hallituksen esityksellä on tarkoitus myös selkeyttää lakia mm. Kanta-liittymisvelvollisuuden osalta. Jatkossa liittymisvelvollisuus on lähtökohtaisesti ehdoton ja siltä voi välttyä vain, jos yrityksellä ei ole Kanta-yhteensopivaa potilastietojärjestelmää. 

Laissa tullaan täsmentämään myös A ja B-luokan potilastietojärjestelmien välistä jakoa.

A-luokan järjestelmät ovat Kanta-yhteensopivia ja niiden käyttäjät ovat siten velvollisia liittymään Kantaan. Kantaan liittymättömiin B-luokan järjestelmiin on nyt kohdistunut painetta niiden käytön vähentämiseksi.

Tämä johtuu syksyllä esiin tulleesta Vastaamon tietomurrosta, jossa tietomurto kohdistui juurikin nykyisen asiakastietolain mukaiseen B-luokan järjestelmään, jota ei oltu mm. auditoitu, kuten A-luokan järjestelmille olisi tehty.  

Valtaosa Kuntoutusyrittäjien jäsenyritysten käyttämistä potilastietojärjestelmistä on nykyään A-luokan järjestelmiä, jotka ovat Kanta-yhteensopivia ja siten liittymisvelvollisia sekä nykyisen että tulevan lain nojalla. 

Kuntoutusyrittäjät informoi jäsenistöä lain vaatimista muutoksista ensi vuoden alussa. 

Lue lisää aiheesta Kelan sivuilta.