kesäkuu 29, 2021 |

Uusi asiakastietolaki hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta on hyväksynyt uuden lain asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, eli Kanta-arkistoa ja sähköisiä potilastietojärjestelmiä säätelevän lain. Lue tästä THL:n tiedote aiheesta. 
 
Keskeisiä muutoksia uudessa asiakastietolaissa ovat:

Kanta-liittymisvelvollisuutta selkiytettiin, liittymisvelvollisuus tulee jos käytössä on Kanta-yhteensopiva potilastietojärjestelmä.

Tiedot liikkuvat vastaisuudessa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sisällä organisaatiosta toiseen, jos asiakas on antanut tietojen luovutuksella suostumuksensa.

Nykyinen suostumus poistuu ja muuttuu luovutusluvaksi – asiakkailta pitää siis pyytää uusi lupa! 

Myös sosiaalihuollon tietojen tallentaminen Kantaan tulee siirtymäajan kuluttua pakolliseksi.

Tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma laajenee jonkin verran ja sen päivittäminen tulee syksyllä 2021 ajankohtaiseksi.

 

Syksyllä 2021 järjestetään myös palveluntuottajien infotilaisuudet. Kuntoutusyrittäjät tiedottaa jäsenistöään tilaisuuksista ja muutoksista, kun tietoa saadaan lisää. 
 
Kanta-maksut muuttuvat myös. Nyt lausunnolla olevan uuden Kanta-palveluiden maksuasetuksen luonnoksessa esitetään Kantaan liittyneille kuntoutusyrityksille uutta vuosittaista 90 euron maksua. Maksu on aiemmin ollut 0 euroa, jos yksityinen yritys, kuten kuntoutusyritys, ei ole tehnyt sähköisiä lääkemääräyksiä.  
 
Kuntoutusyrittäjät on saanut lausuntopyynnön uudesta maksuasetuksesta ja lausuu siihen kesän aikana.