14 toukokuun, 2024 |

Uusi fysioterapian sv-korvaus lausunnolle

Uusi fysioterapian sv-korvaus lausunnolle

Hallituksen esitys muun muassa fysioterapian sv-korvaukseksi tuli lausunnolle 13.5.2024. Kuntoutusyrittäjät lausuu luonnokseen. Fysioterapialle esitetään jonojen purkamiseksi enintään neljää sv-korvattavaa käyntiä kalenterivuodessa ilman lähetettä. Kertakorvaus olisi enintään 30 € per käynti. Luonnoksen mukaan:

  • Fysioterapian sairausvakuutuskorvaus on palautumassa. Tarkoituksena on purkaa perusterveydenhuollon jonoja erityisesti tuki- ja liikuntelinsairauksien osalta. Korvaus olisi korotettuna voimassa 2025-2027.
  • 2028 alkaen lakimuutos jäisi voimaan, mutta korvaustaso olisi todennäköisesti alempi kuin jononpurkuvuosina 2025-2027. Korvaustasosta päättää annettujen määrärahojen puitteissa Kela.
  • Esitysluonnoksen mukaan kertoja korvattaisiin ilman lääkärin lähetettä tai muitakaan erityisvaatimuksia neljä kertaa kalenterivuodessa.
  • Myös asiakkaiden matkat fysioterapiaan olisivat korvauksen piirissä.
  • Kuntoutusyrittäjät on esittänyt korvauksen suuruudeksi aiemmin 25-35 euroa. Lausunnolle tulleessa hallituksen esityksessä todetaan, että Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaa korvausmääräksi enintään 30 euroa. Korvattava määrä voi alentua jononpurkuajan jälkeen, mutta lain ja korvauksen on tarkoitus jäädä voimaan.
  • Kustannusarvioksi on esitysluonnokseen kirjattu noin 10 miljoonaa euroa vuodessa ja sillä on arvioitu olevan positiivisia yritysvaikutuksia erityisesti harvaan asutuilla alueilla toimiville pienille fysioterapiayrityksille.

Kuntoutusyrittäjät lausuu sv-korvauksen lausuntoon toukokuun aikana. Esitys vaikuttaa ensisilmäykseltä hyvältä, mutta perehdymme lakiluonnokseen vielä tarkemmin.