toukokuu 19, 2021 |

Valvira toteaa: asiakkaiden valinnanvapauteen ei saa puuttua, vierailukielto ei myöskään oikeuta siihen

Kuntoutusyrittäjät jätti heinäkuussa 2020 Valviralle kantelun hoivapalveluita tuottavan palveluntuottajan toiminnasta, kun tämä oli ohjeistuksellaan evännyt Kuntoutusyrittäjien jäsenyrityksen pääsyn kuntouttamaan hoivapalveluyhtiön asukkaita. Tapauksessa hoivapalveluiden tuottaja oli ulkopuolisten terapeuttien vierailukiellon jälkeen korvannut COVID-19 pandemiaan vedoten asiakkaiden käyttämät ulkopuoliset terapeutit omilla terapeuteillaan.

Valvira toteaa, ettei se ota suoraan kantaa palveluntuottajien välisiin erimielisyyksiin, mutta toteaa, että asiakas voi halutessaan valita palveluntuottajan.

Vastauksessaan Valvira toteaa, että Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut 9.4.2020, että vierailukielto ei koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja, kuten fysio- ja toimintaterapiaa. Lisäksi Valvira viittaa eduskunnan oikeusasiamiehen 18.6.2020 antamaan ratkaisuun, jossa kategorinen vierailukielto todettiin perusoikeuksien vastaiseksi.

Valvira korostaa, että edellä mainitut ohjeet on otettava huomioon yksiköiden toiminnassa. Samoin Valvira korostaa, että työntekijöiden on tunnistettava asiakkaiden perustuslaissa turvatut perusoikeudet ja toimittava niin, että ne sosiaalipalveluja tuotettaessa myös toteutuvat.

Valvira viittaa myös Valviran ja Avien yhteiseen ohjeeseen 2.9.2020 koskien perusoikeuksien toteutumista ja tartuntojen ehkäisyä sosiaalihuollossa.