kesäkuu 8, 2021 |

Valviran selvitys: psykoterapiakeskus Vastaamon toiminnassa useita puutteita

Valvira julkaisi tiedotteen potilasasiakirjavuodon kohteeksi joutuneesta ja sittemmin konkurssiin menneen Psykoterapiakeskus Vastaamon toiminnasta.

Potilastietojärjestelmien puutteiden lisäksi Valvira löysi erityisesti Vastaamon kirjaamismenettelyistä moitittavaa:

  • Yrityksellä ei ollut työntekijöille potilasasiakirjojen kirjaamisohjeita, eikä potilastietojärjestelmä myöskään ohjannut yhdenmukaiseen kirjaamiseen.
  • Potilasasiakirjoihin oli liitetty sinne kuulumattomia asiakirjoja, kuten yksityisiä sähköposteja.
  • Potilaan hoidon ja kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan kannalta oleellisia tietoja ei oltu merkitty kuin osaan potilasasiakirjoista.
  • Henkilöstöä ei koulutettu eikä ohjattu riittävästi, tai lainkaan kirjaamiseen liittyen.
  • Henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutusta oli yhtiön toimesta muutenkin laiminlyöty.

Valvira julkaisi lyhyen päätöslyhennelmän Vastaamon tietojärjestelmän tarkastamiseen liittyen. Valviran johtopäätöksenä oli, että nykyisten asiakastietojen sähköistä säilyttämistä koskevan lain nojalla Vastaamolla olisi pitänyt olla käytössä Kanta-palveluun yhteensopiva potilastietojärjestelmä ja Vastaamon olisi pitänyt liittyä Kanta-palveluiden käyttäjäksi. Näin ei kuitenkaan oltu toimittu.

Valvira julkaisi vastaavasti päätöslyhennelmän Vastaamon terveydenhuollon tarkastuksesta.

Puutteet liittyivät erityisesti siihen, että Vastaamon terveyspalveluista vastaava johtaja ei ollut huolehtinut riittävästi työntekijöiden perehdyttämisestä potilasasiakirjojen laatimiseen ja käsittelyyn, eikä omavalvontaan.

Selvitysten perusteella Valviran aikomuksena oli antaa puutteista huomautus sekä määräys puutteiden korjaamisesta, mutta valvonta-asia on rauennut konkurssin myötä.