21 joulukuun, 2022 |

Vanhat hankintasopimukset siirtyvät hyvinvointialueille

Kuntien ja kuntayhtymien sopimukset siirtyvät hyvinvointialueille sellaisenaan

Nykyisin voimassa olevat ja ensi vuodelle jatkuvat kuntien tai kuntayhtymien kilpailuttamat tai muuten laatiman yksityisten palveluiden hankintasopimukset siirtyvät lähtökohtaisesti sellaisenaan hyvinvointialueille. Taustalla asiassa on sote-uudistuksen toimeenpanosta annetun lain 25 §. Kyseisen pykälän mukaan hyvinvointialueille siirtyvät nykyisten kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset, jolleivät hyvinvointialue ja kunta ole tosiin sopineet.

Sama pätee sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien laatimiin sopimuksiin.

Mikäli kunta ja hyvinvointialue olisivat jostain syystä sopineet, että sopimus ei siirtyisi hyvinvointialueelle, olisi kunta edelleen sopimuksen mukaisessa vastuussa sopimuksen mukaisen palvelun ostamisesta. Kuntoutusyrittäjien tiedossa ei kuitenkaan ole, että näin olisi käymässä ainakaan terapiapalveluiden osalta. Todennäköisesti hyvinvointialueilla ei ole haluakaan jättää jo laadittuja hankintasopimuksia hyvinvointialueen ulkopuolelle, sillä palveluiden järjestämisvastuu alkaa jo 1.1.2023 lukien, ja silloin uusien kilpailutusten avaaminen voisi vaarantaa palveluiden saatavuuden.

Osalla alueista tilannetta on saatettu lähestyä niin, että esimerkiksi osa terapiapalveluista on kilpailutettu nyt kuntayhtymän toimesta syksyllä tai loppuvuodesta 2022, ja sopimuskaudeksi on sovittu vuosi 2023. Tällöin sopimus siirtyy lähtökohtaisesti sellaisenaan hyvinvointialuetta sitovaksi. Tällöin on myös mahdollista, että hyvivointialueella on useita, jopa päällekkäisiä sitä sitovia hankintasopimuksia, kun eri alueiden sopimuksen yhdistyvät. Olemassa olevia sopimuksia ei voida kuitenkaan laajentaa tai muuttaa koskemaan uusia alueita, ellei siitä nimenomaisesti ja erikseen ole yritysten kanssa näin sovittu.