9 marraskuun, 2023 |

Vuoden 2023 kuntoutusyrittäjä on toiminta- ja ratsastusterapeutti Johanna Pohjola Vehmaalta: “Pyrin olemaan johtaja, jolla on aina aikaa työntekijöille”

Vuoden Kuntoutusyrittäjä -kunniamaininta jaetaan vuosittain Kuntoutusyrittäjien jäsenyrittäjälle. Ehdokkaita palkinnon saajaksi kerätään haulla, johon ehdotuksen voi jättää esimerkiksi työntekijä, alihankkija, yhteistyökumppani tai yrittäjä itse. Valinnan tekee Kuntoutusyrittäjien hallitus, joka päättää myös vuosittain vaihtuvat palkinnon kriteerit. Tänä vuonna painotettiin rohkeutta, uskallusta ja innostusta yrittäjänä olemiseen.  

Vuoden 2023 kuntoutusyrittäjäksi on valittu toiminta- ja ratsastusterapeutti Johanna Pohjola. Johannan yritys, Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjola Oy, tuottaa Varsinais-Suomen alueella toiminta- ja ratsastusterapiaa kaiken ikäisille. Yrityksellä on toimipisteet Vehmaalla ja Turussa, ja lisäksi eläinavusteista terapiaa tallin tiloissa Lokalahdella. Yritys työllistää 15 terapeuttia, sekä työntekijöinä että alihankkijoina.  

Johannaa ehdotti vuoden kuntoutusyrittäjäksi hänen alihankkijansa.  

“Johanna kehittää yritystoimintaansa jatkuvasti ja on valmis heittäytymään mukaan uusiin tilanteisiin – hän on aivan huippu tyyppi, joka kohtelee kaikkia tasavertaisesti ja on aina valmis auttamaan ja tukemaan”, perusteluissa todetaan.  

“Johanna näkee runsaasti vaivaa työntekijöidensä ja alihankkijoidensa hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden eteen. Hän kustantaa koulutuksia, ja jakaa omaa osaamistaan. Johanna palkkaa myös rohkeasti uusia toimintaterapeutteja töihin yritykseensä.” 

 

“Yritykseni on juuri sellainen, millainen haluaisin sen olevan”  

Johanna Pohjolan vanhemmilla oli kokemusta yrittäjyydestä, joten aihe oli hänelle tuttu jo nuoruudessa. Yritystoiminta sai alkunsa, kun hän työskenteli toimintaterapeuttina Uudenkaupungin terveyskeskuksessa ja ryhtyi virkansa rinnalla tekemään sivutoimisesti Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta yrittäjänä. Tätä jatkui lähes koko terveyskeskustyön ajan, 20 vuotta.  

“Siitä oli helppoa siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi – ja nythän tätä on takana jo 17 vuotta”, Johanna muistelee.  

Yrittäjyys tuli valittua alun perin siksi, että Johanna koki saavansa siten enemmän vapautta suunnitella oma työuransa toimintaterapeuttina sellaiseksi kuin haluaa. Pidemmällä tähtäimellä hän ei kuitenkaan juuri etukäteen yrityksen toimintaa ole visioinut.  

“Tässä on toimittu niin, että pitkän työuran aikana on kertynyt hyviä yhteistyöverkostoja, ja sen myötä on tarjoutunut tilaisuuksia palkata erittäin ammattitaitoisia toimintaterapeutteja, jolloin toiminta on laajentunut. Olen uskaltanut kehittää yrityksen toimintaa, jolloin yrityksestäni on tullut juuri sellainen kuin sen halusin olevan. Olen ylpeä yritykseni jokaisesta osaavasta terapeutista”, Johanna toteaa.  

Johanna pyrkii olemaan läsnä oleva johtaja, jolla on aina aikaa työntekijöille. Erityisen tärkeänä hän pitää positiivisen ja lämpimän ilmapiirin luomista työyhteisössä. Yrityksessä tehdään satsauksia säännölliseen työnohjaukseen, monipuoliseen virkistystoimintaan ja muuhun yhdessä tekemiseen.  

 

Terapia eläinten kanssa on palkitseva kokemus 

Esimerkkejä yrityksen toiminnan kehittämisestä ovat vuosien varrella olleet hyvien toimitilojen perustaminen sekä eläinavusteiseen toimintaterapiaan ja ratsastusterapiaan panostaminen.  

“Eläinavusteisen terapian kehittäminen yrityksessämme on ollut minulle erityisen tärkeää. Vuosien aikana olen itse saanut konkreettisesti nähdä, miten merkityksellistä vuorovaikutus eläinten kanssa voi olla kuntoutujille. Esimerkiksi ratsastusterapiassa kuntoutujan ja hevosen välinen vuorovaikutus on ollut usein lähes yhtä tärkeä kuin terapeutin ja kuntoutujan välinen vuorovaikutus”, Johanna kuvailee.  

“Hevonen on yhteistyöhaluinen ja sosiaalinen olento, johon on helppo ottaa kontakti ja jonka kuntoutujassa herättämiä tunteita voidaan käsitellä terapiassa.  Terapiassa korostuvat hevosen mahdollisuudet tunteiden ja käyttäytymismallien peilinä ja tulkkina.” 

Johanna on havainnut eläinavusteisen terapian hyödyt erityisesti somaattisten kuntoutujien kanssa, sillä hevosen liike parantaa ihmisen tietoisuutta omasta kehostaan. Näin kuntoutujan liikkeiden suunnittelu ja taitavuus paranevat, kun hevosen liike vaikuttaa tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta.

“Terapia eläinten kanssa on usein erittäin palkitseva kokemus. Sen avulla voidaan parantaa kuntoutujan arjen toimintakykyä ja luoda hänelle uusia, arvokkaita kokemuksia ja elämyksiä.” 

 

 

Vuoden Kuntoutusyrittäjä -kunniamaininta on Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n historian 27., ja se annetaan nyt toista kertaa toimintaterapiayrittäjälle. Voit tutustua kaikkiin tittelin saaneisiin täällä. 
 

Lisätietoja:

Vuoden kuntoutusyrittäjä 2023: Johanna Pohjola, p. 0400 999 544, jpohjolaoy@gmail.com 

Kuntoutusyrittäjien puheenjohtaja: Anna Nurmi-Lehto, p. 044 548 9753, anna.nurmi-lehto@medirex.fi