maaliskuu 18, 2019 |

YHDISTÄ AJATUS JA LIIKE KOGNITIIVIS-MOTORISELLA HARJOITTELULLA

Kaupallinen yhteistyö

Arkielämässä tarvitaan ja käytetään rinnakkain motorisia ja kognitiivisia taitoja, esimerkiksi puhuttaessa puhelimeen kadulla käveltäessä. Kognitiiviset toiminnot, erityisesti muisti, heikentyvät ikääntymisen ja monien sairauksien myötä ja erityisesti toiminnanohjauksen heikentyminen lisää merkittävästi kaatumisen riskiä. Kognitiivis-motorisella harjoittelulla voidaan tutkitusti parantaa kognitiivisia toimintoja ja toiminnanohjausta sekä vähentää kaatumisia.

HURin tuoteperheessä on nyt uutuustuote kognitiivis-motoriseen harjoitteluun – HUR Senso. HUR Senso yhdistää samanaikaisesti fyysisiä harjoitteita kognitiivisiin tehtäviin virtuaalisessa ympäristössä. Kiehtovat pelilliset harjoitteet sisältävät erilaisia tarkkaavaisuuteen, kaksoistehtäviin, työmuistiin ja spatiaaliseen hahmottamiseen liittyviä tehtäviä, jossa laitteen antamaan ärsykkeeseen (näkö, kuulo tai tunto) on reagoitava oikealla liikkeellä. Älykäs ohjelmisto pitää harjoitteet sopivan haastavina. Katso video Senson harjoitteista

HUR Senso toimii hyvin itsenäisenä harjoitusasemana tai osana kuntosalia. Erityisen hyvin Senso sopii neurologiseen kuntoutukseen, muistisairaille sekä täydentämään ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelua kognitiivis-motorisilla harjoitteilla.

PERUSTUU TUTKITTUUN TIETOON

Parantunut fyysinen toimintakyky: Pelinomainen kognitiivis-motorinen harjoittelu paransi kävelyä ja toimintakykyä. ~ Swanenburg et al. 2018

Parantunut kognitio: Meta-analyysi osoitti, että kaksoistehtäväharjoittelu paransi kognitiota enemmän kuin pelkkä fyysinen harjoittelu. ~ Eggenberger et al. 2015

Parantunut toiminnanohjaus: Yhdistetty kognitiivinen ja motorinen harjoittelu paransi kävelyn vakautta, vähensi merkittävästi kaatumisia tutkimusryhmässä. Verrattain suuri osuus ikäihmisten kaatumisista voidaan yhdistää toiminnanohjauksen heikentymiseen. ~ van het Reve & de Bruin, 2014

 

Lue lisää HUR Sensosta!