maaliskuu 6, 2023 |

Yksityisen potilasasiamiestoiminnan korvaaminen potilasasiavastaavilla ei ole kustannustehokasta

Potilasasiavastaavat lisäävät julkisen hallinnon kuluja, mutta tuovat vähän uutta tilalle

 

Eduskunta on hyväksynyt lain potilasasiavastaavista. Potilasasiavastaavat korvaavat 1.1.2024 alkaen potilasasiamiehet. Sekä yksityisillä että julkisilla terveydenhuollon toimintayksiköillä on ollut velvollisuus nimetä jokaiselle yksikölle potilasasiamies. Nykyinen nimeämisvelvollisuus tuli voimaan potilaslain uudistuksella 1. maaliskuuta 1993, joten (yksityinen) potilasasiamiestoiminta täytti juuri 30 vuotta. Onneksi olkoon, potilasasiamiehet!

Potilasasiamiestoiminnan järjestäminen Kuntoutusyrittäjien jäsenistölle on ollut Kuntoutusyrittäjille hyvin kustannustehokasta. Potilasasiamiestoiminta on maksanut terapeuttia kohden alle 3 euroa (mikäli arvonlisäveroa ei huomioida). Arvonlisäveron pois jättämistä yksityisen sektorin kustannuksista puoltaa valtiontalouden näkökulmasta se, että arvonlisäveron osuus palautuu valtiolle. Tällä tehokkuudella hallituksen esityksen lupaamalla 900 000 vuosittaisella summalla järjestettäisiin potilasasiamiestoiminta jopa 300 000 uudelle terveydenhuollon ammattilaiselle. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että hyvinvointialueiden potilasasiavastaavien vastuulle on tulossa selvästi alle 100 000 ammattilaista.

Sosiaaliasiamiesten toiminta on jo nyt täysin julkisesti järjestettyä, joten juoksevien lisäkulujen on tässä yksinkertaisuuden vuoksi oletettu syntyvän täysin terveydenhuollon potilasasiamiestoiminnan korvaamisesta. Potilasasiamiestoimintaan liittyy myös laatuvaatimuksia, mutta Kuntoutusyrittäjien näkemys on, että Kuntoutusyrittäjien nykyinen asianajajatason potilasasiamiestoiminta täyttäisi myös uuden lain mukaiset vaatimukset, mikäli sen jatko lakisääteisenä palveluna sallittaisiin.

 

Suuntaa-antavat laskelmat potilasasiamiestoiminnan nykyisestä hinnasta

 

Suomen Kuntoutusyrittäjien jäsenistössä (joista potilasasiamiespalvelun piirissä on suurin osa) on terveydenhuollon ammattilaisia noin 3000. Näin laskien 11 000 euron arvonlisäverollisella panostuksella yhden terveydenhuollon työntekijän osuudeksi potilasasiamiestoiminnasta saadaan noin 3,67 €.

Hallituksen esitys esittää lisäkuluiksi enintään 900 000 euroa. Samalla laskukaavalla voidaan todeta, että Kuntoutusyrittäjien nykyisen potilasasiamiestoiminnan tehokkuudella saataisiin samalla summalla noin 245 000 terveydenhuollon ammattilaista potilasasiavastaavatoiminnan piiriin. Jos samasta summasta vähennetään arvonlisävero, joka tulee valtiolle, kustannettaisiin potilasasiamiestoiminta jo yli 300 000 terveydenhuollon ammattilaiselle.

Vuonna 2018 (uusin THL:n tilasto) julkisella sektorilla työskenteli 135 000 työntekijää ja yksityisellä sektorilla noin 43 000 työntekijää. Yksityinen sektori on noista päivistä todennäköisesti kasvanut, sillä pelkästään yksityisiä sote toimintayksiköitä on noin 40 000 kappaletta ja itsenäisiä terveydenhuollon ammatinharjoittajiakin on noin 40 000 kappaletta. Luvuissa on jonkin verran päällekkäisyyksiä, mutta yksityisen sektorin kooksi voidaan arvioida jotain 43 000 työntekijän (2018) ja 80 000 työntekijän välillä.

Kuntoutusyrittäjien tehokkuudella uudistuksen yksityisen sektorin osuudeksi tulisi siis (ilman arvonlisäveroa) vähintään 2,95 € x 43 000 = 126 850 € tai enintään 236 000 €.

Yksityisesti tuotettuna asianajajatasoisen potilasasiamiespalvelun hinta on siis, mikäli Kuntoutusyrittäjien malli voitaisiin monistaa valtakunnalliseksi, pyöreästi 130 000 € – 240 000 €.

Hallituksen esityksessä arviot olivat korkeakoulutetulle potilasasiavastaavalle lisäyksenä vuositasolla vastaavasti 750 000 € – 900 000 €.

Luvut ovat suuntaa antavia. Kuntoutusyrittäjien osuus on laskettu luultavasti jonkin verran alakanttiin, sillä osalla jäsenistä on käytössään itse hankittu potilasasiamies tai ei potilasasiamiestä lainkaan (useimmat ammatinharjoittajat). Ero julkisesti järjestettyyn potilasasiavastaavapalveluun on kuitenkin todennäköisesti vähintään kaksin ellei jopa kolminkertainen.

 

Lain merkittävä heikennys: verovaroin toteutettava potilasasiavastaava ei neuvo yksityistä

 

1.1.2024 aloittavien potilasasiavastaavien tehtävä vastaa nykyisten potilasasiamiesten tehtäviä.

Uudet potilasasiavastaavat ovat kuitenkin hyvinvointialueiden palkkalistoilla, eivätkä he tule todennäköisesti suorittamaan muita kuin laissa heille säädettyjä tehtäviä. Kuntoutusyrittäjien potilasasiamies Ismo Saarinen on neuvonut tehtävänsä puitteissa sekä potilaita, että yrittäjiä. Tyypillisesti yhteyttä onkin ensin ottanut hoidosta vastuussa oleva yrittäjä, ja vasta myöhemmin itse potilas. Ainakaan toistaiseksi mikään ei ennakoi sitä, että hyvinvointialueiden potilasasiavastaavat ottaisivat vastaan alueen yrittäjien yhteydenottoja. Potilasasiavastaavien toiminta ei ole toki vielä tätä kirjoitettaessa alkanut.