22 maaliskuun, 2018 |

Yrittäjäkenttä järkyttynyt Kelan kilpailutuksen taustaselvityksestä

| Tiedote 22.3.2018

Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta jo vuosien ja vuosikymmenien ajan tuottaneissa kuntoutusalan yrityksissä on tällä hetkellä suuri hämmästys ja huoli.

Huolen aiheuttaja ovat Kelan ulostulot, jotka liittyvät sen omaan kilpailutusjärjestelmään. Ympäri maata, syrjäisilläkin seuduilla lääkinnällistä kuntoutusta vaikeavammaisille asiakkaille tuottavat yritykset kokevat joutuneensa syytettyjen penkille.

Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmä on selvittänyt Kelan toimeksiannosta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden aikaisempia hankintamenettelyjä ja todennut, ettei Kelan hankintamalli ole kannustanut palveluntuottajia kilpailemaan kokonaistaloudellisesti eikä ole tukenut kuntoutujia palveluntuottajan valinnassa, koska Kela ei ole tarjonnut kuntoutujille riittävästi tietoa valintojen tueksi.

Työryhmä katsoo, että Kelan hankintamenettely on johtanut käytäntöön, jossa Kela on hyväksynyt tuottajilta kolmen edellisen hankinnan aikana ”lähes mitä tahansa hintoja” ja että kustannukset ovat tästä syystä ”nousseet merkittävästi”.

Lisäksi työryhmä toteaa, että toteutunut hankintakustannus vaihtelee rajusti alueittain mutta niin, että korkean hintatason alueita on ”kourallinen”.

Kelan reaktio oman toimintajärjestelmänsä vinoutumat esiin tuoneeseen selvitykseen on outo ja epälooginen: käytännössä koko palveluntuottajakenttää on lähdetty juuri käynnistyneessä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessa rankaisemaan siten, että hankintojen hinta-laatu -suhteeksi on määritelty 80:20, kun se aiemmissa kilpailutuksissa on ollut 50:50.

Jatkuvaan laadun kehittämiseen panostaneet ja kuntoutuspalvelujensa hinnan asiallisesti määritelleet palveluntuottajat ihmettelevät, miten tällainen hinta-laatu -painotus voi edistää Kelan ilmaisemia hankintojen tavoitteita, jotka ovat ”riittävä saavutettavuus, erinomainen laatu, asiakkaan valinnanvapaus ja kustannustehokkuus”.

Kysymys kuuluu, miksi Kela on itse aiemmissa kilpailutuksissa hyväksynyt joidenkin tarjoajien mahdolliset ”ylilyönnit”, kun ehdoton valtaosa kilpailutuksiin osallistuneista on hinta-laatu -suhteensa asiallisesti mitoittaneita, kuntoutujille jo vuosikymmenien ajan palveluja tuottaneita, kokeneita ja luotettuja yrityksiä?

Yritykset ovat osallistuneet kilpailutukseen tarkasti juuri niiden reunaehtojen mukaisesti, jotka Kela on kulloinkin määritellyt ja kehittäneet toimintaansa koko ajan niin, että ne täyttävät Kelan lääkinnälliselle kuntoutukselle asettaman vaativan standardin, joka edellyttää mm. jatkuvaa kouluttautumista.

Osallistuminen Kelan kilpailutukseen on palveluntuottajille neljän vuoden välein toistuva suuri voimainponnistus, kohtalonkysymys, joka vaikuttaa ratkaisevasti niiden seuraavien vuosien toimintaan. ”Miten osaamme tehdä sellaisen tarjouksen, että saamme jatkossakin tuottaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita? Osaammeko arvioida toiminnan kustannukset niin, ettemme neljän vuoden tarjouskauden lopulla tuota palveluja tappiollisesti ja vaaranna henkilökunnan työpaikkoja, jos kustannuskehitys onkin rajua?”

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on saanut sekä jäsenyrityksiltään että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkailta niin paljon huolestunutta palautetta – suoranaisia hätähuutoja – että asiaan on puututtava. Palveluntuottajien syyllistäminen hankkijan huonoista toimintamalleista ei ole oikein eikä ratkaisu ole se, että hinta asetetaan hankinnan ykköskriteeriksi. Kyseessä on toimiala, jolla vaikeavammaisille ihmisille tuotetaan heidän terveytensä, hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa turvaamiseksi välttämättömiä ja korkeaa erikoisosaamista vaativia, laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden tuottamia kuntoutuspalveluja.

Palveluntuottajat kokevat epäasiallisena ja epäoikeudenmukaisena sen, että joutuvat kantamaan vastuun järjestäjän jälkikäteen omassa hankintamenettelyssään havaitsemista puutteista.

Yrittajäkenttä järkyttynyt Kelan kilpailutuksen taustaselvityksestä TIEDOTE 22.3.2018

Lisätietoja:
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
Leila Salonen
, toiminnanjohtaja, 040 749 8706, leila.salonen@kuntoutusyrittajat.fi
Susanna Antikainen, kehitysjohtaja, 050 512 5960, susanna.antikainen@kuntoutusyrittajat.fi
Mikko Utecht, puheenjohtaja, 046 810 2070, mikko.utecht@kuntoutusyrittajat.fi